• ЈПД

#200:  „Осна симетрија“ на модеран начин, употребом дигиталних алата

Опште информације

 • Наставник:
  Ремзо Дестовић
 • Назив школе:
  Јован Јовановић Змај, Нови Пазар
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Нови Пазар
 • Предмет:
  Математика
 • Одељење:
  V - 3
 • Број ђака:
  17
 • Тип часа/наставе:
  Систематизација градива
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

Магија у рукама наставника - Осна симетрија.pptx

YouTube

Корисни линкови

„Осна симетрија“
https://www.youtube.com/watch?v=9MOOGvd8uQY&t=7s
„Осносиметричне фигуре“
https://www.youtube.com/watch?v=3R7b3-SxSRM&t=259s
„Симетрала дужи“
https://www.youtube.com/watch?v=xGYZLbRIms4&t=24s
„Симетрала угла“
https://www.youtube.com/watch?v=ucClTiOgK68&t=377s


Циљ и исходи наставе

Циљ:
Утврђивање усвојених наставних садржаја о осној симетрији и њеним особинама, осносиметричним сликама равних фигура, осносиметричним фигурама, симетрале дужи и симетрале угла.
Исходи:
Ученик ће бити у стању да:
- Идентификује осносиметричну фигуру и одреди њену осу симетрије;
- Симетрично преслика тачку, дуж и једноставнију фигуру користећи геометријски прибор;
- Конструише симетралу дужи и симетралу угла и примењује њихова својства;
- Правилно користи прибор за


Детаљан опис

Уводни део:
Ученици су имали домаћи задатак из области „Осна симетрија“. Све лекције из ове области наставник је обрадио, снимао и поставио на свом Јутјуб каналу. Већина ученика је предало домаћи рад на ГУГЛ учионици. Наставник поздравља ученике и покреће Геогебру да заједно коментаришу све задатке које су имали за домаћи рад.

Главни део часа:
Како је циљ часа систематизација, утврђивање и повезивање у једну целину наставних садржаја наставне теме Осна симетрија, ученици ће кроз анимације и дијалог са наставником покушати да отклоне недоумице из ове области. Наставник истиче кључне проблеме када је конструкција у питању. Ђаци одговарају наставнику на постављана питања и решавају 4 задатка заједно.

Завршни део часа:
Наставник зе захваљује ученицима и најављује нову наставну област. Наставник је најавио анкету за ученике и њихове родитеље. Наставник жели да кроз анкете (евалуацију) провери да ли су ученици и родитељи задовољни комплетним радом ученика, наставника и система за учење на даљину.


Платформе и опрема

Онлајн платформа за рад на даљину: Googlе classroom, Whatsapp, Viber
Средства и опрема: лаптоп, ТВ, интернет, камера, микрофон, слушалице, јутјуб канал
Напомена: Ученици који су имали приступ само Viber или Whatsapp апликацији, наставник видео садржаје слао на поменуте апликације.


Дигитални алати

- Microsoft Office – Power Point
- Microsoft Office – Word
- Screen cast o matic (премијер верзија)
- GeoGebra
- Sony vegas
- Snipping Tool
- Paint
- Kahoot


Литература

Н. Икодиновић, С. Димитријевић, Математика 5, уџбеник за пети разред основне школе, издавачка кућа Klett, Београд, 2018.
Б. Поповић, М. Станић , Математика 5, збирка задатака са решењима за пети разред основне школе, издавачка кућа Klett, Београд, 2018.

В. Стојановић, Математика 5, уџбеник за пети разред основне школе, издавачка кућа МАТЕМАТИСКОП, Београд, 2018.


Оцена ученика

Наставник је послао на WhatsApp групу линк гугл анкете за ученике и линк гугл анкете за њихове родитеље. Резултати анкете налазе се у презентацији.


Опис подршке

Комплетну подршку сам имао од своје породице.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности су:
- Креативност наставника;
- Подизање ниво дигиталних компетенција;
- Организација времена;
- Увид у све ученичке радове на једном месту.
Недостаци:
- Провера стеченог знања код ученика;
- Превише времена се проводи за рачунаром;
- Повремени прекид интернет комуникације;
- Више времена се троши за прегледавање свих задатака него у реалним условима;
- Социјална комуникација.


Предности и потешкоће за ученике

Предности
- Ученик може да понавља видео записе док не усвоји градиво;
- Подршка и контрола од стране родитеља;
- Смањен је обим вршњачког насиља.

Недостаци
- Контрола ученика приликом израде квизова знања или израде домаћих задатака;
- Ученици проводе превише времена за мобилним телефоном, таблетом или рачунаром;
- Повремени прекид интернет комуникације;
- Социјализација.


Коментар

За мене лично овај вид комуникације је велики изазов, јер сам већ испланирао у којем смеру ће ићи настава убудуће. Користићу такозвани хибридни облик наставе. Схватио сам да овај тренутно начин рада на неки начин дисциплинује ученике, а могу рећи и наставнике. Потрудићу се да бар 60% наставе реализујем на традиционални начин, а 40% наставе користећи систем за учење на даљину, односно користићу принцип „изокренуте учионице“ ослањајући се на Блумову дигиталну таксономију.

И на самом крају најбитније је што смо из ове пандемије заиста научили доста нових ствари које ћемо користити и у редовним условима.