• ЈПД

#201: Одређивање подскупова скупа

Опште информације

 • Наставник:
  Томислав Шеремет
 • Назив школе:
  Сремски фронт, Шид
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Шид
 • Предмет:
  Информатика и рачунарство
 • Одељење:
  II - 5
 • Број ђака:
  20
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

Ulaz_1.pdf

YouTube


Циљ и исходи наставе

Главни циљ је научити како испрограмирати одређивање подскупова скупа. У процесу креирања ученици ће развити детаљне аспекте вештина рачунарског размишљања.


Детаљан опис

Детаљан приказ часа можете видети на филму који се налази на приложеном линку. Ученик Матија Шеремет је непосредно извео час, моја улога је била наставничка, менторска, родитељска. Направљен је још један час, у истом стилу, у продужетку лекције, у трајању од 22 минута.


Платформе и опрема

YouTube канал, ПЦ и лаптоп


Дигитални алати

Програм за снимање екрана, bandicam, слободна верзија, Бојанка - програм за једноставно графичко цртање, c# 2017


Литература

Уџбеник за програмирање


Оцена ученика

Лични коментари у групи на друштвеној мрежи.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности : доступност прегледа часа у реалном времену. Тешкоће су техничке природе.


Предности и потешкоће за ученике

Предности : доступност прегледа часа у реалном времену. Тешкоће су техничке природе.


Коментар

Сјајно проведено време, у односу наставник, родитељ и ученик,научене нове и занимљиве ствари.