• ЈПД

#202: Притисак у мирној течности - обрада, настава на даљину Microsoft Teams платформа

Опште информације

 • Наставник:
  Раденка Јанковић
 • Назив школе:
  Вукова спомен школа, Тршић
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Лозница
 • Предмет:
  Физика
 • Одељење:
  VI - 1 ( шесто један )
 • Број ђака:
  7 ученика учествовало од 10 ученика у одељењу
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Циљ часа:
Усвајање знања о појму хидростатички притисак.
Очекивани исходи:
На крају часа ученик ће знати:
• шта је хидростатички притисак, од чега зависи и како делује;
• да изрази притисак у одговарајућим мерним јединицама међународног система (SI), да претвара веће јединице у мање и обрнуто;
• да реши квалитативне и квантитативне
задатке у вези са хидростатичким притиском;
да препозна примену хидростатичког притиска (принцип рада фонтане).


Детаљан опис

Прихватањем онлајн обуке за наставу на даљину преко Microsoft Teams платформе која је подржана од М.П.била сам на корак до поновне наставе са својим ученицима.
Добијањем налога за приступ платформи веома сам се обрадовала Истог дана формирала сам тимове.Ученици су се већ сутрадан улоговали.Проследила сам ученицима упуства за коришћење платформе.Метода активног учења, интерактивна настава као модел, пројектна настава,проблемска настава, се показала веома прихватљиво.Ученици нису осетили недостатак учионице.Посредством платформе ученици су добијали обавештења, презентације за час, постављала сам домаће задатке, квизове, тестове, календаром сам заказивала видео конференције,пар дана раније, прикупљала решења и одговоре.Комуникација на часу је била одлична.Ученици су увек били мотивисани за рад, сталним подстицајем наставника на рад, давањем позитивних оцена(смајлића), објављивањем добрих радова ученика како би своје другаре мотивисали.Рад преко платформе у школи у Тршићу био је ефикаснији због малог броја до 12 ученика.Радовали су се сваком мом часу јер су једино са мном одржавали видео часове.Њихове бележнице, задаци и сви резултати су били видљиви и ученицима и родитељима.Број ученика који је прослођивао радове путем мејлова био је у мањини.
Ученици и ја смо уживали на часу.Мој приступ платформи допринео је унапређењу мојих резултата и жељених исхода.Била је то добра презентација и мене.Сви смо били задовољни и ученици и родитељи, као и ја.


Платформе и опрема

Microsoft Teams platforma
Користила сам лаптоп, камеру, микрофон и инпровизована наставна средства да приближим наставу ученицима .


Дигитални алати

Socrative – ученици су решавали различите задатке преко телефона у исто време
Animoto- ученици су правили мале клипове о усвојеном знању
Formative-послужио наставнику да ученику задаје задатке у стварном времену и одмах добије повратне информације .


Литература

-„KLETT” Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе;
-Физика 6, збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школе;
аутор :Марина Радојевић,
-е-учионица


Самопроцена часа

На основу еваулације часа схватила сам да су ученици усвојили и разумели градиво, Избор начина провере остварености исхода је био адекватан.Изведени оглед се није најјасније видео код једног дела ученика , остали су видели, активности ученика су биле добре.


Оцена ученика

Ученици су више анимирани јер се могу приказати различити садржаји у односу на рад у школској клупи. На основу анкете преко мејла ученицима су се веома допале различите активности приликом извођења предавања, утврђивања градива као и процена знања ученика.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Родитељи су ме подржали при формирању ученичких налога, пратили су дечија обавештења и помагали деци при сналажењу на платформи. Њихова подршка је била моја мотивација да настава на даљину буде деци занимљивија а истовремено и веома корисна.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности:-Ученици су били активно укључени у наставу,могао се остварити дијалог, Могла сам да прослеђујем различите тестове и задатке, Лако се прати рад ученика , и родитељи могу да виде успех ученика .
Недостаци:Нису баш сви укључени у наставу због техничких могућности и лош интернет.


Предности и потешкоће за ученике

Предности; Остварују дијалог са наставником, лакше се уради домаћи, задаци аутоматско оцењивање радова ученика,лакша расподела времена за учење,
Недостаци : Лош интернет, техничке могућности ученика


Коментар

Ученицима и мени је било задовољсто изводити наставу на даљину, јер нисмо осетили недостатак школске клупе.Осећам се срећно!!