• ЈПД

#203: Настава на даљину из математике - видео презентације

Опште информације

 • Наставник:
  Александра Зекић
 • Назив школе:
  Средња школа Мали Зворник, Мали Зворник
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Мали Зворник
 • Предмет:
  Математика
 • Одељење:
  I-6
 • Број ђака:
  30
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

НАСТАВА НА ДАЉИНУ.pptx

YouTube

Корисни линкови

https://www.geogebra.org/classic - цртање графика функције
Настава математике на ртс 3 преко тв екрана
https://youtu.be/01mNNV1iyp8
https://profesorka.wordpress.com/2014/09/08/crtanje-grafika-i-ispitivanje-linearne-funkcije/


Циљ и исходи наставе

Циљеви часа: 1.Научиће како да нацртају график линеарне функције, 2.Схватиће шта је нула функције, 3.Развиће способност препознавања да ли је функција: опадајућа, растућа или паралелна са х - осом ( на основу коефицијента к).
Исходи часа: 1.Нацртаће график линеарне функције кроз најмање две тачке, 2.Одредиће нулу функције за конкретан пример, 3.Закључиће да ли је функција растућа, опадајућа или паралелна са х-осом (за конкретан пример).


Детаљан опис

Са наставом почињемо у тачном временском термину као и у школи.
Професор поздравља ученике, а затим ученици oтпоздравом показују своје присуство на настави.
Након уводних 5 минута које користим да прегледам да ли су сви ученици присутни, следи подела материјала у ПДФ формату.
У пдф формату се налази неопходна теорија из лекције, решени примери за ту област као и поставке задатака које ученици треба да заврше у току часа и за домаћи.
У наставку ученицима делим видео који сам већ снимила и чије трајање је највише 5 минута.
Видео снимам лично, искључиво са својим објашњењима јер су ученици навикли на свог предавача и сматрам да тако боље разумеју.
Видео обухвата објашњења лекције на теорији исписаној у пдф формату коју сам ученицима проследила почетком часа, али такође им у видеу све то показујем на примеру решавања задатка чији поступак објашњавам као да смо на реалном школском часу.
Након одгледаног видеа ако има питања, ученици их постављају у мој инбокс или на групу и тада дајем додатна објашњења.
Након тога ученици преписују у своје свеске све што је потребно из лекције, а затим приступају решавању примера који су задати за рад на часу.
Након одрађених задатака, ученици шаљу професору на преглед тако што сликају из својих свесака поступак решавања задатака.Или задатак шаљу у Word-u.
Задатке решавају у одређеном времену, све зависно од тежине и обима градива.
ради.Пред крај часа поставим решења да тиме уоче и своје нејасноће па се јаве са питањима.


Платформе и опрема

Фејсбук група- Месинџер.
Опрема: Књиге и Збирке, мобилни телефон, рачунар и наравно разне врсте програма (WORD, PDF, P.POINT).


Дигитални алати

Рачунар и мобилни телефон. Преко мобилног телефона снимам видео лекцију коју сам претходно урадила у пдф формату, а затим тај видео путем фб групе делим разреду.


Литература

Литература:
Математика и збирка за I разред средње школе са три часа недељно аутори: Радивоје Деспотовић, Ратко Тошић, Бранимир Шешеља.
Збирка решених задатака Вене Т.Богославов


Самопроцена часа

Самопроцену у овој ситуацији вршим искључиво на основу оцена које ученици дају у анкетама које им постављам на сваких 15 дана.


Оцена ученика

Ученици добијају анкету у трајању од 10 минута (пре краја часа) на сваких 15 дана.Анкета се састоји од три питања : Да оцене(скала од 1-5) колико је професор био јасан и занимљив, како се њима допало градиво и наравно колико су они били мотивисани за рад.


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

Константна сарадња са директором, психологом и колегама у смислу: размене материјала, тумачења дописа од министарства и школске управе, одсуства ученика , израде планова, оцењивања ученика.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности: Лекције нису само оријентисане на таблу, креду , свеску и оловку већ се укључују и видео презентације што даје плус употреби технологије.
Недостаци : Више обавеза око припреме материјала, дељења са ученицима, прегледања онлајн домаћих задатака и задатака у току часа.
Тежа процена вредновања ученика с обзиром да професор за разлику од предавања на реалном часу нема увид која све средства користи ученик при изради задатака.


Предности и потешкоће за ученике

Предности: Коришћење мобилних телефона и рачунара у корисне сврхе.Видео објашњење могу да преслушају и прегледају више пута за разлику од праћења уживо где све информације морају покупити на том часу.При изради задатака користиће све могуће доступне алате...свеске, књиге, збирке, интернет материјал.
Недостатак: Замор при раду електронским путем- Израда задатака, слање материјала професору, преузимање материјала, слаба интернет конекција.


Коментар

Немам.