• ЈПД

#204: Καλησπερα, Грчка је много више од гироса

Опште информације

 • Наставник:
  Драган Вуколић
 • Назив школе:
  Економска школа 9. Мај, Сремска Митровица
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Сремска Митровица
 • Предмет:
  Куварство
 • Одељење:
  IIу
 • Број ђака:
  12 (I група)
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Комбиновани: групни, индивидуални

Презентација

KUVARSTVO Dragan Vukolic.pptx

YouTube

Корисни линкови

ППТ Грчка кухиња- http://es.edu.rs/elektronska-ucionica/
Најава пројекта- https://www.facebook.com/100011062683489/videos/1121934474851965/
Лични сајт ментора и снимак часа- https://vukolicd.wixsite.com/ugostitelj/blank-crrk
Сајт школе са објавом- es.edu.rs
ФБ: Deveti maj Ekonomska škola


Циљ и исходи наставе

 повезивање знања и вештина кроз интердисциплинарни приступ проблему и подстицање примене знања и вештина у реалном радном окружењу (касније), развој сарадничких, лидерских и комуникацијских вештина.
Ученици ће :
 наводити потребне намирнице за јело;
 препознавати редослед термичке / топлотне обраде;
 предвидети време које је потребно за припрему јела;
 прилагодити начине сервирања и декорисања јела;
 самостално припремити јело;
 оценити успешност пројекта<b


Детаљан опис

Током пројекта ученици су имали више задатака (што се може видети на видеу):
Први задатак и састанак је био поводом договора око теме и ту је одлучено да ће се ученици бавити истраживањем Грчке кухиње. Одмах су договорени рокови и подељени тимови. Сви су имали задатак да се упознају са Грчком културом, кратко географијом као и елементима грчке кухиње путем ППТ коју је припремио ментор. Задатак у тимовима је био да сваки тим припреми презентацију на тему које се намирнице и инвентар користи за припрему хране у Грчкој.
Други задатак је био да ученици одаберу јело за практичну припрему и ураде плакат као презентацију јела а у склопу трећег задатка имали су активност да обрачунају калкулацију за набавну цену за то јело.
Потом у заказано време као пети задатак био је да се ученици укључе у видео позив где су присуствовали сви ученици, ментор, колегиница наставник и колегиница кувар из Грчке са острва Кос. Сви ученици су имали прилику да упознају кувара из Грчке. Колегиница је представила начин живота и рада у Грчкој али и културу и кухињу Грка па су ученици на лицу места могли да оцене оно што су сазнали кроз пројекат. Ученици су своја јела презентовали на видео позиву а уз стручне коментаре кувара из Грчке и ментора увидели су да су успешно припремили своја јела. За крај сви су имали задатак да оцене пројекат кроз гугл анонимну анкету.


Платформе и опрема

За комуникацију, сарадњу и реализацију пројекта коришћене су платформе и апликације:
-ZOOM
-GOOGLE CLASSROOM
-FACEBOOK grupa
-VIBER grupa
-YOUTUBE kanal
-G-MAIL
-Google FORMS
-Рачунар (лаптоп), таблет или телефон
(кухињска опрема и намирнице за припрему јела)


Дигитални алати

-Microsoft office - word, powerpoint
-Youtube movie maker
-Photo editor, collage maker, graphic designer- IPiccy
-Wix site


Литература

-др Бојана Калењук - Националне гастрономије Универзитет за пословне студије Бања Лука (за израду презентације о Грчкој кухињи)
-Сајтови познатих грчких ресторана и туристичких организација у Грчкој
-Јутјуб снимци грчких кувара


Самопроцена часа

Самопроцена часа је урађена је након реализованог пројекта. Пројекат је 100% успешан, сви ученици су реализовали задатке постављене на почетку, сви су били активни и веома су задовољни постигнутим резултатима. Само процена је урађена у складу са Обрасцем за вредновање часова.


Оцена ученика

Ученици су оцењивали час преко гугл анкета анонимно. На сва питања су одговорили позитивно а оно што је најважније оценили су пројекат као успешан, као мотивишући и нешто што им даје још више снаге да се професионално усавршавају.


Опис подршке

Подршка у реализацији овог пројекта је била од:
-директора и педагога који су пружили све информације које су биле потребне ментору,
-родитеља ученика - који су били спремни да дођу у друго место да потпишу сагласност,
-колега наставника куварства - као стручна подршка.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности:
-наставник има више времена да координира радом ученика, побољшање дигиталне писмености, коришћење нових алата која ће се употрбљавати и даље, сазнавање нових информација - боље стручно усавршавање

Потешкоће:
-немогућност потпуне контроле практичног и осталог рада на лицу места код ученика, стално преиспитивање да ли је све довољно јасно што одузима време, писање припреме за час мора да буде много детаљније


Предности и потешкоће за ученике

Предности:
-ученици имају више времена да реализују задатке, могу да исконтролишу свој рад више пута, имају већу могућност самооцене, могу да поправе радове брже, мирније и сталоженије, побољшање дигиталне писмености

Потешкоће:
-слаба интернет конекција, немогућност да питају наставника за стручно мишљење на лицу места


Коментар

Сагласност за објављивање ученика на интернету је потписана од стране свих родитеља.