• ЈПД

#205: Пројектна настава психологије на тему адолесценције

Опште информације

 • Наставник:
  Невена Василић
 • Назив школе:
  Гимназија, Младеновац (варош)
 • Тип школе:
  Гимназија
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Младеновац
 • Предмет:
  Психологија
 • Одељење:
  2/1, 2/2, 2/3, 2/4 и 2/5
 • Број ђака:
  144
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

Циљ наставе : Разумети појам и усвојити основне законитости психичког развоја у адолесценцији. Подстицање вештине самопосматрања и освешћивања властитих промена. Очекивани исходи: Ученик је у стању да опише најважније психолошке карактеристике адолесцентског доба,препозна и критички се односи према најчешћим проблемима и ризичним понашањима адолесцената; Ученик препознаје емоције и мотиве сопственог понашања и понашања других. Ученик се селективно и критички односи према садржајима на интернету


Детаљан опис

Настава се одвијала у току 3 недеље на платформи Едмодо. На уводном часу наставник је поставио ученицима презентацију о основним појмовима у вези са адолесценцијом, поделу на групе и 6 тема између којих су групе бирале ону којом ће се бавити. Групе је направио наставник водећи рачуна о предходним постигнућима, интересовањима и склоностима ученика. Ученицима је дата инструкција да тему могу обрађивати на начин који желе и да у оквиру ње могу одабрати ужу тему и њоме се бавити. На наредним часовима наставник је постављао изабране епизоде РТС серије Упс! у проблему сам и материјале које је сам правио уз помоћ различитих алата како би ученицима приближио тему адолесценције, а и подстакао их да креативно приступе својој теми. Ученици су кроз коментаре на објаве и приватне поруке на платформи консултовали наставника у вези са својим пројектима, а наставник је контактирао групе које се нису јављале како би пратио и њихов рад. На часу предвиђеном за презентацију пројеката, наставник је поставио све радове на платформу, као и формулар за оцењивање групних радова и самопроцену сопственог рада. На следећем часу наставник је ученицима сапштио оцене које су добили од одељења и описне оцене за сваки пројекат које је наставник дао. Ученици су кроз коментаре оцењивали овакав начин рада. Сви радови су представљени родитељима, а најуспешнији и ученицима основних школа наше општине.


Платформе и опрема

Настава је извођена на платформи Едмодо. Коришћени су одабрани материјали са youtube, ted talk и материјали које је наставник сам правио на платформи learningapps.org
Од опреме наставник је користио лап топ, а ученици рачунар или паметни телефон са инсталираном апликацијом Едмодо.


Дигитални алати

Алати на платформи learningapps.org су ми омогућили да ученицима представим занимљиве и другачије начине приказивања психлошких појава и појмова.


Литература

Апостоловић Милојевић Б., Психологија, Нови Логос, Београд, 2012.
Требјешанин Ж. и Лаловић З., Психологија 2, ЗУНС, Подгорица, 2008.
Дуњић Мандић К., Развојне промене у адолесценцији, ППТ презенатција, www.scribd. com


Самопроцена часа

Педагог школе је био укључен у Едмодо учионицу једног од одељења у којима је спроведена настава и евалуирао је посматрану наставу кроз протокол који је приложен у презентацији.


Оцена ученика

Ученици су оцењивали наставу кроз коментаре (одговор на питање наставника) на последњем часу ове наставне целине. Њихове оцене су веома позитивне: био им је занимљив овакав начин рада, могли су да поделе задужења у групи на основу својих склоности и вештина, научили су доста, снашли се у неким ситуацијама у којима нису раније били (нпр. контактирали и интервјуисали неке познате личности)...


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Педагог школе је присуствовао настави на платформи. Одељенске старешине одељења другог разреда су ученичке пројекте и уводни текст уз њих поделиле на viber и whatsup групама са родитељима. Колегинице из Општинске секције стручних сарадника су представиле радове ученицима својих школа.


Предности и потешкоће за наставнике

На овај начин сам имала могућност коришћења разноврсних материјала и садржаја. Такође, имала сам више времена да осмислим квалитетне повратне информације за ученике, да њихове радове пажљивије прегледам и анализирам, враћам се и проверавам детаље... Недостаци оваквог вида наставе су то што је у досадашњем искуству ученика пројекат изједначен са прављењем презентације, па је било изазовно налазити начине за промену те перспективе.


Предности и потешкоће за ученике

Предности су у могућности да сами организују своје време и обавезе, баве се темама које су им занимљиве и раде то на начине који су им блиски и дозвољавају да покажу и искористе неке своје таленте. Недостаци, или боље рећи изазови јер су ове ситуације решавали конслутујући се повремено са мном, су неравномерно оптерећење свих чланова групе, неслагање око идеја и начина реализација и неукључивање појединих чланова групе у рад.


Коментар

Изузетно сам задовољна приступом, одговорношћу и крајњим продуктима ученика. Ово искуство ме је охрабрило у смислу да су се развејале моје сумње у продуктивност и ефикасност учења кроз пројектну наставу. Очекивани исходи су у потпуности остварени, али и исходи које нисам планирала и очекивала, а који свакако доприносе развоју компетенција ученика и стицању функционалних знања.