• ЈПД

#206: Јежева кућица, Бранко Ћопић - употреба веб алата Thinglink за потребе наставе на даљину

Опште информације

 • Наставник:
  Марија Обадовић
 • Назив школе:
  Аца Милосављевић, Рушањ
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Чукарица
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  I-2
 • Број ђака:
  18
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  индивидуални

Презентација

презентација конкурс.PPTX

Корисни линкови

https://www.thinglink.com/scene/1317138773116452867
https://learningapps.org/watch?v=p56omp17520
https://www.youtube.com/watch?v=A95MW8t0YEU&t=11
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0fc7c9caddb7
https://www.bookwidgets.com/play/LQ9SLQ?teacher_i
https://wordwall.net/sr/resource/1633509
и други.


Циљ и исходи наставе

Циљ:Поступно увођење ученика у доживљавање, разумевање и анализу песме.
Ученик ће бити у стању да: активно слуша и разуме садржај књижевно-уметничког текста који му се чита; чита, правилно и са разумевањем; одреди главни догађај, време (редослед догађаја) и место дешавања; уочи ликове и прави разлику између њихових позитивних и негативних особина; изрази своје мишљење о понашању ликова у књижевном делу; напамет говори краће књижевне текстове; проналази информације експлицитно изнете у тексту.


Детаљан опис

У периоду од 24.4. до 4.5.2020. године рађена је обрада песме „Јежева кућица“, утврђивање и систематизација градива. Песма је обрађивана у наставцима. Часови за потребе наставе на даљину су креирани у дигиталном алату Thinglink. Свакога дана ученици су, притиском на пулсирајуће тагове, откривали различите садржаје и упутства за рад. У уводном делу часа свакога дана налазе се едукативне игрице креиране помоћу различитих алата. Затим следи видео са анимацијом дела песме који ће се обрађивати и самостално читање дела песме. Након тога следе задаци за рад који се састоје од усменог одговарања на питања, задатака везаних за садржај песме или оних који повезују ову наставну јединицу са другим наставним садржајима, истраживачких задатака. Урађена је корелација са ликовном и музичком културом и пројектном наставом. Интерактивни квиз служи за самопроцену усвојености садржаја. На крају је рађена вежба за проверу усвојености садржаја. Пристигли радови ученика су обједињени и презентовани ученицима кроз видео. Ученицима је био интересантан овакав начин рада, кроз игру и на занимљив начин су стекли нова знања. Ја сам научила да користим поједине алате које раније нисам користила. Оствареност исхода је проверавана на основу свакодневног увида у ученичке радове.


Платформе и опрема

За извођење наставе на даљину користим Гугл учионицу и вибер. Њима приступам преко рачунара или мобилног телефона. Од додатних средстава користим микрофон. Свакодневно користим уџбенике, штампане и дигиталне.


Дигитални алати

Час је креиран помоћу алата Thinglink. Садржаји у часу су креирани помоћу разних алата: Worldwall, Learningapps, Jigsaw planet, Book widgets, Liveworksheets, видео снимци су креирани у Power Pointu. Употреба ових алата ми је помогла да на занимљив начин ученицима презентујем планирани садржај, заинтересујем их мотивишем за рад на даљину.


Литература

Реч по реч, читанка за српски језик - Наташа Станковић Шошо и Маја Костић


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Родитељи и ученици су били јако заинтересовани за овај час, те су се трудили да на што бољи начин учествују у извођењу часа. Подршка се огледала у активном учешћу, као и похвалама за овакав начин рада. Похвале и подстицање на даљи рад су стизале и од колега и осталих запослених у школи.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности: усавршавање дигиталних вештина, иновативност у настави, рад од куће.
Потешкоће: овакав начин наставе изискује доста времена за припрему свих садржаја, недостаје усмена реч којом би се разјасниле нејасноће у раду и дала додатна објашњења ученицима, неусклађеност ТВ часова са планом наставника.


Предности и потешкоће за ученике

Предности: интерактивни приступ током наставе на даљину, занимљиви едукативни садржаји који олакшавају рад на даљину, рад кроз игру.
Потешкоће: често је потребна помоћ родитеља за руковање техничким уређајима, због узраста ученици нису довољно самостални, и задатке које би урадили у школи морају да заврше код куће, немају прилику да питају оно што им је нејасно на начин на који би то урадили у учионици, недостају им другови и школа.