• ЈПД

#207: Циљ бира средства у ванредној ситуацији -истраживање светла петог разреда у настави Ликовне културе

Опште информације

 • Наставник:
  Марта Киш Бутерер
 • Назив школе:
  Петефи Шандор, Нови Сад
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Нови Сад
 • Предмет:
  Ликовна култура
 • Одељење:
  V2
 • Број ђака:
  30
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Индивидуално је текла коректура а фронтално обраћање одељењу

Циљ и исходи наставе

Циљеви часа:

• Унапређивање сазнања о светлинским појавама и Луминообјектима
• упознавање са примерима ликовног стваралаштва
базираног на односу светла и облика
• усвојање појма светлосне инсталације
и луминообјекта.
• Креативно изражање и одржавање здравог духа код деце
Исходи:-препознају појмове луминообјекта и светлосне инсталације и разумеју улогу светла у уређењу простора, како у савременој уметности, тако и у дизајну.
-примењују зн


Детаљан опис

Ученицима сам поделила нови наставни сацржај у Google Clasroomu у облику презентације која је у себи носила и нове информације као и упутсва за израду ученичких радове.Пажљиво сам прво испланирала саджај презентације и часа јер никада нисмо на овакав начин радили са ученицима.Уђбенике које сам користила до сада нису ми била применљива јер неки ућченици ни нису имали а нисам хтела да им пошаљем информације са различитих извора. Знам да је битно фокусирати пажњу ученика на један садржај или да им пажњу водимо корак по корак да би схватили суштину задатог наставног садржаја .Примере за презентацију сам нашла из различитих извора на интернету а уђбеник ми је служио као полазна основа за планирање активности са ученицима. Ликовна култура је врло специфичан предмет јел захтева и планирање материјала.Наставник би требао да предвиди шта у овој специфичној ситуацији може да се нађе у домовима а при томе да ученици без неких техничких баријера решавају своја ликовна остварења.
Када сам планирала реализацију наставног садржаја прво сам одредила материјал за изведбу радова па тек након тога сам бирала визуелне примере које ће да инспирише моје ученике.Определила сам се за више начина реализације ученичких радова: Светлосни објекти израђени од старих одбачених ЦД-ова, израда Луминообјеката помоћу разнобојних фолија или најлона и пружање могућности истраживања светла помоћу осветљавања површина које рефлектују светлост на одређену површину.


Платформе и опрема

Наставу сам реализовала преко Google Clasroom онлајн платформе.


Дигитални алати

Презентација коју нуди Google Clasroom платформа затим веб претраживаче за проналажење што бољих примера


Литература

Ликовна култура уџбеник за пети разред основне школе
Аутор: Миливој Мишко Павловић
БИГЗ -2019


Самопроцена часа

Радим овај посао 33 година и ментор сам студентима Академије Уметности у Новом Саду за предмет Методичке праксе као што сам била увек укључена у креирању плана и прграма Ликовне културе и сарадница Завода за Унепређење Образовања и Васпитања није ми било тешко да извршим самопроцену.Водећи се и компетенцијама које су регулисана упитником о самопроцени ЗУОВ-а.


Оцена ученика

Својим ученицима сам проследила питање да ли им је послати материјал о Свтлинским објектима_луминообјектима био занимљив и инспиративан, они су ми проследили одговоре и по основу њиховог општег мишљења сам сазнала да им је садржај био јасно конципиран, занимљив и довољно инспиративан да им је дало довољно мотивације да креирају изузетна дела или спровела занимљиве експерименте са светлом.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Неколицина родитеља су ме контактирали чак назвали телефоном да се захвале за пружање облика рада и изабраног занимљивог садржаја.Једна мајка је чак предложила да ако затреба техничка помоћ око рада на рачунару.Педагог школе је обећала да ће нам направити виртуалну галерију.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности реализације ове наставе леже у коришћењу web 0.2 алата, лаке и брзе достипности информацијама и пре свега транспарентности и за наставнике, ученике тако и за родитеље.Друштвених мрежа која промовише реализоване садржаје.Предности су и у фокусирању пажње ученика на сантавни садржај и одговорности која самостална реализација намеће ученицима.Потешкоће су само у невербалној комуникацији која успорава коректуру радова .


Предности и потешкоће за ученике

За ученике предности оваквог вида наставе су пре свега време које ученик сам бира када му највише одговара за реализацију, самосталан одабир материјала, места, атмосфере за рад.Предност је што своју пажњу може да фокусира максимално и да слободно по својим могућностима истражује са оним што га инспирише.
Потешкоће су да нема присутност ментора која га одмах може саветовати и мотивисати и што је присиљен да чека на текстуални одговор .


Коментар

Планирање, реализација овог часа ме је и као наставника едуковао и отворио ми је нове могућности у извођењу наставе.