• ЈПД

#208: Уместо наставе у природи, ПУТУЈЕМО И УЧИМО НА ДРУГАЧИЈИ НАЧИН – обилазимо Национални парк Ђердап

Опште информације

 • Наставник:
  Ана Маравић
 • Назив школе:
  Јован Дучић, Београд (Нови Београд)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Нови Београд
 • Предмет:
  Природа и друштво, Од играчке до рачунара
 • Одељење:
  четврто два
 • Број ђака:
  18
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

Putujemo... neobično.pdf

Корисни линкови

https://flipbookpdf.net/web/site/a5651078f0f9122b30b7ccad01aaabd25b89b476202004.pdf.html
https://flipbookpdf.net/web/site/57776e01e44529a2b78604af2b0675ed02907dbc202004.pdf.html
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=1d4faca817&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1665860708921551394&th=171e537d188caa22&vie


Циљ и исходи наставе

- сналажење у новим околностима, када ученици немају могућност уобичајеног стицања знања, до нових информација долазе учењем на даљину
- подстицање на другачији начин учења; нови начини учења су изазови а не препреке -у конкретном случају, упознавањем своје домовине – Националног парка Ђердап,развијају и способности за одговоран живот у њему
- боље упознавање себе, планирање своје дневне активности и времена које ће бити проведено уз ИКТ уређаје
--јачање самопоуздања ученика


Детаљан опис

-Уводни део - детаљно објашњење ове активности ученицима и родитељима путем мејла, зашто сам организовала овај мали пројекат, који је циљ, на који начин ће ученици радити
-Главни део- ученици пратећи детаљна упутства, истражују.Кликом на дати линк уче о пределима наше домовине, путују од места до места, затим решавају задатке повезујући знања стечена током школске године кроз садржаје из географије и историје; Користе различите веб-алате у раду - праве презентацију или задатке решавају преко програма за цртање.Осим фотографија, у задатке додају и своје ликовне радове, дају коментаре...Уколико је потребно, траже помоћ учитеља или старијих укућана, а везано за нове веб алате. Конвертују готов рад у ПДФ, затим спајају странице преко другог алата и на крају праве електронску књигу чији линк шаљу учитељици.
-Завршни део - објављивање радова на сајт школе или размена радова као успомена на ванредну ситуацију током априла 2020. где су ученици имали прилику да уче на даљину и путују на необичан начин


Платформе и опрема

-коришћен је рачунар
-комуникација путем мејла и телефоном
-линкови помоћу којих су гледали видео


Дигитални алати

YouTube, Paint , PowerPoint, PDF format, (Convert to PDF in Foxit Reader), merge pdf, flipbookpdf.net,


Литература

-уџбенике за четврти разред
- Википедија - о Националном парку Ђердап и свим дестинацијама које би ученици посетили или бих им причала о њима да смо заиста ишли на наставу у природи током априла


Самопроцена часа

На основу резултата рада ученика - добијених презентација или електронских књига. Заиста сам била одушевљена, јер се кроз слајдове (или е-књиге) види колико су тога научили.
Пар пута сам обишла тај део наше домовине, а једном сам водила и ученике. Тачно знам шта могу да науче обилазећи те крајеве. А они су то и остварили замишљеним путовањем. Много су помогли кратки филмови општем утиску.


Оцена ученика

Разговором телефоном и реакцијом како ученика тако и родитеља (путем мејла) .


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Колегиница је прегледала све што сам написала, посебно задатке и одабране филмове. Друга колегиница је проценила да је активност коју сам осмислила за децу током ванредне ситуације веома занимљива и применљива и током редовне наставе, што ми је дало нове идеје за рад.


Предности и потешкоће за наставнике

-Реализовала сам планиране активности, али на другачији начин
-Кроз овакав изазов научила сам много, посебно о веб-алатима
-Наставницима недостаје знање о веб алатима. Учили смо у ходу.


Предности и потешкоће за ученике

-И ученици су кроз овакав изазов научили много, посебно о веб-алатима
-Ученици су видели да могу да уче и на другачији начин, што ће им много значити већ од јесени кад пођу у пети разред
-Ученици тек кроз овај период карантина постају спретнији и самосталнији у раду на рачунару


Коментар

Била сам јако срећна док сам припремала задатке за ученике, што сам ипак пронашла начин да их научим и то у реалном времену. Баш ти дани (крај априла) били су предвиђени за одлазак у Лепенски Вир. А они су, тачно дан по дан, откривали места источно од Београда и уживали у замишљеном путовању.