• ЈПД

#210: Пројекат уз употребу дигиталних алатки кроз упоредну анализу књижевног дела и екранизације истог

Опште информације

 • Наставник:
  Ана Хранисављевић
 • Назив школе:
  Светитељ Сава, Друговац
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Смедерево
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  пето један
 • Број ђака:
  15
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

Циљ: Развијање мотивације и свести код ученика о важности читања оригиналног књижевноуметничког дела ради уочавања основних мотива при упоредној анализи са екранизованим делом - филмом.
Исходи: Ученик усваја нове компетенције и примењује развијенији аналитичко-синтетички поступак.
Операционализовани исходи: Ученик ће бити у стању да ефикасно користи ИКТ за комуникацију и сарадњу; активно и конструктивно учествује у раду групе или пару; препознаје естетичке елементе у различитим контекстима.


Детаљан опис

Како би анализа романа Аги и Ема била занимљивија, осмислили смо интересантан приступ у анализи дела путем пројектне наставе испланиране кроз три корака, тј. активности. Најпре смо се упознали са платформом под именом Падлет и њеним начином функционисања. На поменутој платформи ученици су по тимовима (5 тимова) објављивали своје презентације, паное или видео клипове.

Пројекат је трајао две недеље, а ученици су пдф издање књиге могли наћи овде:
http://www.skolavojka.edu.rs/images/m .
Након читања књиге, следећи корак је био гледање филма и упоређивање са књигом. Пошто су одговорили на истраживачке задатке, ученици су израђивали стрипове, песме или приче по мотиву пријатељства.
Наставне задатке су могли наћи на блогу своје наставнице:
https://nastavanadaljinu.blogspot.com .

Последњи корак је био да групне презентације или видео клипове објаве како би их наставница објединила у једнствену целину у облику видеа.
Напомена: Наставница у видеу чита ученичке радове директно са платформе Падлет како су их ученици поставили без претходних корекција!


Платформе и опрема

Гугл учионица,
Падлет: https://padlet.com/anahran88/Bookmarks
Ауторски блог наставника:
https://nastavanadaljinu.blogspot.com/2020/04/a-5.html


Дигитални алати

http://padlet.com/ - Падлет као јединствено платно за размену коаутроских идеја, јер су ученици постали коаутори заједно са наставницима и могли су своје продукте, размишљања разменити међусобно. Овом апликацијом и те како је олакшана интеракција на релацији наставник-ученик или ученик-ученик.

Google Forms - ученици су слали своје презентације које су се налазиле на Гугл Драјву.


Литература

ПДФ издање књиге Аги и Ема, аутор: Игор Коларов
линк издања: http://www.skolavojka.edu.rs/images/m


Самопроцена часа

ПЛАНИРАНИ НАЧИНИ ВРЕДНОВАЊА
Због наставе на даљину, наставнику се шаљу утисци попуњавањем табеле по одређеним критеријумима.
Такође, наставник је видеом објединио продукте свих група анализом зида са Падлета, а ученици ће након одгледаног видеа моћи да оставе коментаре о утисцима поводом завршетка пројекта и пројектне наставе.


Оцена ученика

Наставник је видеом објединио продукте свих група у изворном облику и без корекција анализирајући зид са Падлета, а ученици ће након одгледаног видеа моћи да оставе коментаре о утисцима поводом завршетка пројекта и пројектне наставе.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Техничка подршка од стране колеге Саше Васића, посебно у оснивању заједничког блога за потребе наставе на даљину.


Предности и потешкоће за наставнике

Недостатак или лош интернет у сеоској средини.


Предности и потешкоће за ученике

Превише обавеза због наставе на даљину и поштовање рокова за предавање задатака.


Коментар

Као што је ученике важно мотивисати за рад и учење на даљину, тако је исто важно мотивисати и наставнике, а овај конкурс је одличан начин да се прикажу примери добре праксе који би били од помоћи другима.