• ЈПД

#211: Крв као дијагностички материјал уз употребу Веб алата Квизлет и Нирпод

Опште информације

 • Наставник:
  Слађана Шунка
 • Назив школе:
  Медицинска школа 7. aприл, Нови Сад
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Нови Сад
 • Предмет:
  Здравствена нега деце
 • Одељење:
  Педијатријска сестра техничар
 • Број ђака:
  34
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Интерактивна настава

Циљ и исходи наставе

Стицање основних знања о крви као дијагностичком материјалу, крвним анализама - хематолошким и биохемијским, капиларном и венском узорковању крви код деце, антикоагулантним средствима, врстама епрувета, значају адекватне припреме пацијента, референтним вредностима. Поновити састав и улоге крви. Развој способности посматрања и запажања, логичког мишљења и закључивања код ученика.
Ученици разумеју значај крви као дијагностичког материјала.


Детаљан опис

За домаћи задатак ученици су имали да понове све о крви из предмета Анатомија и физиологија за први разред.
Наставник у уводном делу часа помоћу Веб алата Квизлет проверава да ли су ученици урадили домаћи задатак. Упутство за час са линковима постављено у учионицу,
Ученици користе своје мобилне телефоне или рачунаре како би приступили линку.
Анализа и дискусија одговора.
У главном делу часа наставник користи Веб алат Нирпод.
Наставник покреће презентацију на свом рачунару. Ученици добијају код од наставника, помоћу ког приступају садржају презентације код куће. Кроз презентацију- слајдове, управља наставник на свом рачунару, пажљиво објашњавајући део по део градива, док ученици на својим уређајима проучавају садржаје и одговарају на питања отвореног типа, учествују у активности квиз и ,,повезују парове“. Ученици уз помоћ и усмеравање наставника долазе до закључка, заједно дискутују, коментаришу.
У завршном делу часа, наставник одељење дели на шест група од по пет ученика, редослед по прозивнику.
Свака група има домаћи задатак
Истражити на интернету и написати у Word документу, плус фотографије.
1.група – Вакутајнер (затворени систем венепункције)
2.група – ККС- вакутајнер систем
3.група - СЕ - вакутајнер систем
4.група – Биохемијске анализе- вакутајнер систем
5.група – Вене подлактице и дорзума шаке
Урађене домаће задатке ученици враћају у Google учионицу како би на следећем часу дискутовали о урађеном и наставили са бактериолошким и вирусолошким прегледом крви.


Платформе и опрема

Google учионицу, рачунар, мобилни телефон, директна комуникација за време часа- Вибер група.


Дигитални алати

Нирпод омогућава израду ППТ са интерактивним садржајима.
Наставник покреће презентацију на свом рачунару; ученици добијају код; наставник управља слајдовима на свом рачунару, ученици проучавају садржаје и одговарају на питања.
Квизлет је алат који омогућава израду флеш картица и квизова. Израда сета за учење - подразумева прављење неколико појмова и дефиниција које ученици треба да савладају.


Литература

Зелић М.,Котарлић Љ., Здравствена нега деце, за други разред медицинске школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2002.године
Искуства са онлајн семинара- Веб алатима до интерактивне наставе, ОКЦ Бор


Самопроцена часа

Захваљујући Веб алату Нирпод види се број ученика који су активно приступили учењу, и добија се повратна информација. Веб алат Квизлет, такође нуди опцију ранг листе, најбоље и најбрже решених задатака.


Било је подршке од

Нисам имао/ла подршку


Опис подршке

Несебичну помоћ и подршку имала сам од своје деце. Дошло је време да и ја од њих учим. 


Предности и потешкоће за наставнике

Предности:
Рад од куће, доступна опрема и интернет, организација времена, појединачни ученички радови као повратна информација, формативно оцењивање.
Потешкоће:
Много времена се проводи испред рачунара, како у припреми тако и у прегледању ученичких радова.


Предности и потешкоће за ученике

Предности:
Самосталан рад код куће, активно учење и изналажење решења, организација времена.

Недостаци:
Техничке потешкоће због којих не могу да учествују у активностима у реалном времену, него се накнадно укључују (понекад је то веома стресно за њих).