• ЈПД

#212: ЈЕЖЕВА КУЋИЦА, интегративна настава, тематска недеља, комбиновано одељење првог и трећег разреда

Опште информације

 • Наставник:
  Јелена Бабић
 • Назив школе:
  Милић Ракић Мирко, Прокупље
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Прокупље
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност, Математика, Свет око нас, Природа и друштво, Ликовна култура, Музичка култура, Грађанско васпитање, Чувари природе
 • Одељење:
  комбиновано одељење 1. и 3. разреда
 • Број ђака:
  4
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  фронтални, индивидуални

Циљ и исходи наставе

Обрада и утврђивање наставних садржаја интегративним приступом; 1. разред: уч. ће бити у стању да: самостално тумаче басну; сабирају и одузимају до 100; разликују животиње своје околине; цртају животиње; усвоје моралне вредности; чувају и штите околину; 3. разред: уч. је у стању да: анализира књижевно дело и уочи особине ликова; напише писмо, правилно га адресира, разликује и одреди врсте речи, глаголска времена и сл; зна главне карактеристике животне заједнице шуме, ланац исхране; пева песму..


Детаљан опис

Обрада басне Јежева кућица планирана је кроз четири наставна дана. Како радим у ккомбинованом одељењу решила сам да направим часове интегративне наставе кроз тематску недељу.
Уводне активности одвијале су се преко платфорем Зум где су ученици добили детаљна упутства о начину рада (сваког дана у Вибер групи добиће линк филма на Јутјубу који садржи део Јежеве кућице и све потребне задатке за тај дан по распореду часова)
Сваки филмић који је пласиран на Јутјубу има, поред обраде дела текста, детљан опис активности и задатака које ученици по разредима требају да изврше , а за све остале недоумице користили смо Вибер и Зум.
На пример за садржаје из српског језика поред обраде дела басне, ученици првог разреда добили с задатак да илуструју део басне или направе стрип, а ученци трећег да напишу лији писмо које ће правилно адресирати. Пример главног дела из Света око нас и Природе и друштва: ученици првог разреда обнављају делове тела животиња на примеру јежа, ученици трећег разреда животиње животне заједнице шуме и ланац исхране у шуми где је једна карика јеж...
Ученицима се овај начин рада веома допао, самим тим што се ради о деци из сеоске средине, недовољно информатички писмене, па су сходно томе, имали велику мотивацију за рад.
Као велики мотивациони фактор је и књига у Сторуџамперу где су пласирани сви њихови задаци.


Платформе и опрема

Платформа: Zoom, апликација: Viber
Средства: лаптоп, мобилни телефон, цртежи


Дигитални алати

- Canvа- за израду фотографија, Windows Movie Maker за израду филмића, Blabberiz- за израду анимација и делова филма, Storyjumper- за израду онлине сликовнице, Viber- за комуникацију


Литература

Први разред: Реч по реч - читанка за први разред; Математика 1, Свет око нас 1, Сазнање о себи и другима- радна свеска (издавач Нови логос); Трећи разред: Читанка 3, Математика 3, Природа и друштво 3, Ликовна култура 3, Сазнање о себи и другима - радна свеска за трећи раз, Чувари природе за трећи разред;
Интернет садржаји


Самопроцена часа

Час сам оценила као успешан по томе колико су ученици успешно реализовали задатке који су им задати.


Оцена ученика

Ученици су ми послали повратну информацију у Вибер групи.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Помоћ у комуникацији са ученицима и помоћ ученицима у раду где је било потребно.


Предности и потешкоће за наставнике

Приликом припреме ове врсте садржаја главна потешкоћа је што овај начин рада одузима прилично много времена.За један филмић од пар минута потребно је по 3-4 сата активног рада.
Предности се односе на то што ученици пред собом имају садржај који није сувопаран , а сличан је цртаном филму, што је њима интересантно. Самим тим, деца су визуелна бића, па лакше усвајају садржаје на тај начин.


Предности и потешкоће за ученике

Недостатак што се тиче ученика је лоша интернет веза у селу и то нам је једина препрека у раду, а предности су што је овај вид наставе њима веома занимљив, развијају самосталност и упорност у раду, обучавају се да самостално користе интернет као ресурс, да смостално користе стредства и интернет платформе, да самостално комуницирају... и тако иду у корак са временом.