• ЈПД

#213: Дигитална математика - нека сваки ученик осети изазов и драж новог начина рада

Опште информације

 • Наставник:
  Марија Милинковић
 • Назив школе:
  Десанка Максимовић, Београд (Звездара)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Звездара
 • Предмет:
  Математика
 • Одељење:
  2/1
 • Број ђака:
  23
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Индивидуални

Презентација

Настава на даљину.ppt

Корисни линкови

Обрада лекције
https://drive.google.com/open?id=1uFHLqrajURHntre5BYudZuM8hSiD9p3j
Вођено вежбање
https://drive.google.com/open?id=1r9AubDhlRDZsOqjzxSoGax38B3Upw3dk
Индивидуалан рад - квиз
https://wordwall.net/play/2049/830/773
Пролећни цветови
https://www.youtube.com/watch?v=xpUc9ke2Cd8&t=71s


Циљ и исходи наставе

Циљеви: Стицање знања о разломцима - читање, писање и графичко приказивање. Примена знања у реалним ситуацијама и повезивање градива, корелација са српским језиком, ликовном и музичком културом. Развијање дигиталне писмености код ученика.
Исходи: По завршетку часа ученици ће научити да одреди делове дате величине, да прикажу визуелно и симболички разломак облика 1/n .


Детаљан опис

Уводни део - мотивациона припрема:
Ученици гледају видео запис „Слатка математика“ са Youtubе-а. Овај текст се затим обрађује и на часу српског језика „Слатка математика – Ана Миловановић.
Сав материјал који деца користе је окачен у апликацији Class dojo и овој апликацији ће бити посвећен други део презентације.
Главни део:
Ученици прате видео записе које је креирао аутор овог рада за потребе обраде лекције, као и за вођено вежбање. Ученицима који нису разумели лекцију апликација омогућава поновни преглед и преслушавање обраде лекције. Након вођеног вежбања ученици имају задатке које раде преко world wall линка, задаци су представљени у виду рачунарске игре, те је ово омиљени део часа сваког ученика. Решења задатка ученици виде чим заврше своју игрицу, као и број освојених поена у игрици, док евентуалне грешке могу да отклоне неограниченим понављањем (играњем) ове игрице. Резултати су такође одмах видљиви и аутору који креира игрицу.
Завршни део:
У завршном делу часа ученици гледају снимак са Youtube канала, који је креирао аутор рада, како би ученици уочили да у свакодневним активностима користе појам разломак (нпр. пресавиј папир на два или четири једнака дела), у снимку могу чути композицију Вивалдија „4 годишња доба – Пролеће“. На часу ликовне културе баве се израдом ових цветова. За домаћи решавају страну из едукиног дигиталног уџбеника и снимају снимак о утисцима, оцењују час користећи смајлиће.


Платформе и опрема

Назив онлајн платформе је Class dojo, за извођење наставе су потребни рачунар или мобилни телефон, као и приступ интернету.


Дигитални алати

Видео записи на Youtube каналу;
Видео снимци коју израђује аутор рада у windows movie maker апликацији и квиз-игрица направљена на „world wall“ платформи;
Едукин дигитални уџбеник;


Литература

За ученике:
1. Јухас, И. (2019). Математика 2 – дигитални уџбеник за други разред основне школе. Београд: Едука.
За наставнике:
1. Вилотијевић, М., Мандић, Д. (2016). Информатичко развијајућа настава у ефикаснијој школи. Београд: Учитељски факултет.
2. ISTE (2015). ISTE-NETS Standards for learning, teaching, and leading in the digital age . International Society for Education Technology.


Самопроцена часа

Самопроцена наставе је вршена записивањем првих утисака након коментара неког од колега (шта треба променити следећи пут) или реакције ученика уколико дође до неког проблема или нејасноћа током рада.


Оцена ученика

Ученици су снимали кратак видео записе под називом: Утисци о часу које су окачили у свој е-портфолио. Од њихових снимака је направљен нови видео запис сумативног карактера, који је касније био доступан осталим ученицима, предметним наставницима, као и директору Школе који је део наше онлајн заједнице у оквиру Class dojo платформе.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Размена материјала, давање сугестија и препорука за унапређивање наставног садржаја. Ипак, највећа подршка су моји ученици који су својим залагањем и учествовањем у свим активностима вредно радили и учили нешто ново. Савладали су градиво, али и усвојили знање о разним дигиталним садржајима.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности:
1. Могућност подучавања са било ког места - увек и свуда;
2. Доступност различитих врста извора знања;
3. Доступност друштвене заједнице и уређивање постојећих материјала, брза размена материјала са другим наставницима;
Потешкоћа са којом се може сусретати, било наставник или ученик приликом реализације наставе на даљину може да се састоји у лошој интернет конекцији.


Предности и потешкоће за ученике

Предности:
1.Индивидуализовано учење, свако напредује оним темпом који је у складу са његовим способностима, али и залагањем;
2. Цео процес учења прати повратна информација, самим тим и отклањање слабости;
3. Ученици стичу знања о дигиталним садржајима који нуде бескрајне могућности, од часова гитаре до квантне физике, постоје опције и могућности за све типове ученика;
Недостатак:
Осиромашена међуученичка сарадња и дружење, што може да изазове проблем социјализацијског карактера.