• ЈПД

#214: Метод обраде песме заснован на васпитним потенцијалима утицајем на ,,зону наредног развоја ученика.

Опште информације

 • Наставник:
  Јела Стевановић
 • Назив школе:
  Павле Поповић, Вранић
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Барајево
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  4-2
 • Број ђака:
  15
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  online

Презентација

Snimak časa 32..html

Корисни линкови

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1434845/526/os4-srpski-jezik-stevan-raickovic-ko-da-to-bude

фб школе
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016935640712


Циљ и исходи наставе

Циљ часа је обрада песме на начин који ће побудити васпитну компонентну емпатије и осећања према људима у нашој близини.
Ученици ће након часа бити подстакнути да испоље васпитну и емоционалну особину личности.


Детаљан опис

Идеја је била да се час прилагоди ситуацији и да се слушањем часа у ученицима изазове осећање емпатије ка другим особама које их окружују.
У уводном делу часа се поставља пред ученике питање за размишљање о недостајању.
након тога је изражајно читање песме уз звуке виолине у позадини.
Сама анализа текста песме упућује ученике на дубинско промишљање односа међу људима кроз стихове песника. Ученици се воде кроз нарацију учитељице да схвате узрочне везе и начин решења ситуације, изводећи закључке на крају.


Платформе и опрема

РТС 2


Дигитални алати

ППТ презентација на основу које је снимљен час, аудио снимак.


Литература

Уџбеници за српски језик


Оцена ученика

Повратне информације од Савета родитеља школе и коментари ученика и родитеља.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Учествовали у осмишљавању метода извођења часа.


Предности и потешкоће за наставнике

Недостатак интеракције са ученицима.


Предности и потешкоће за ученике

Недостатак интеракције са учитељима и ученицима.