• ЈПД

#219: Настава на даљину уз помоћ видео лекција, са неуобичајеним начином добијања повратних информација

Опште информације

 • Наставник:
  Мирјана Рaшић Митић
 • Назив школе:
  Свети Сава, Ниш (Медијана)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Ниш-Медијана
 • Предмет:
  Математика
 • Одељење:
  7/1
 • Број ђака:
  23
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  мешовито: фронтални, индивидуални

Презентација

Настава на даљину уз помоћ видео лекција-converted.pdf

YouTube

Корисни линкови

Мој јутјуб канал са видео лекцијама: https://www.youtube.com/channel/UCRKRXG7jqTKWiH_J56LW7ew?view_as=subscriber
Мала збирка задатака:
https://www.storyjumper.com/book/read/82248195/Mala-zbirkazadatakaProporcije-i-procenti
Интерактивна игра:
https://view.genial.ly/5ea5218bda73ac0d8bf41cb5/game-mathp


Циљ и исходи наставе

Циљ: Црта, посматра, логички закључује, повезује градиво и реалан животни контекст, развија способност кратког, јасног и прецизног изражавања и основних правила у вези са зависним величинама, развија уредност у раду, стиче способност изражавања математичким језиком, решава задатке. Исходи: ученик зна да примени пропорције и процентни рачун, распознаје директну и обрнуту пропорцију, увиђа важност ове теме и њену практичну примену у свакодневном животу. Зна да се оријентише у координатном систему.


Детаљан опис

Пошто је тема Зависност величина изузетно важна, потрудила сам се да је обогатим садржајима који ће ученицима бити занимљиви и мотивишући за рад. Наставу на даљину са ученицима сам спроводила у гугл учионици, а видео, писане и аудио консултацеје преко вибер група. За сваки час сам снимила видео лекцију са својим објашњењима, користећи предности оваквог начина предавања да подигнем мотивацију код ученика и визуелизујем садржаје на различите начине. Задавала сам занимљиве задатаке: ишли смо у потрагу за благом, успут решавајући већи број задатака и проблема са којима се сусрећемо у реалном животу (онлајн куповина, која је била актуелна током пандемије, уз рачунање процената снижења, претварање валута, оријентацију на карти, изнајмљивање превозног средства...). Ово су ученици одушевљено прихватили, а порука на крају потраге је била: Математика те је довела до блага. Правили смо и колаче, решавајући пропорцијама проблем са количином састојака. Повратну информацију о усвојености градива добила сам кроз две активности. Направили смо заједнички једну интерактивну игру (линк у прилогу) у којој смо спојили математику и физичко вежбање, што је било веома корисно у тренутној ситуацији. Ученици су пронашли вежбе и сами предложили матемтичке задатке који се током игре решавају. Друга активност је била прављење мале збирке задатака чији су аутори били ученици: сами су саставили и решили по један задатак који смо затим приказали у овој дигиталној збирци (највиши облик примене наученог).


Платформе и опрема

Гугл учионица, сопствени лаптоп са камером, лични паметни телефон, свој јутјуб канал


Дигитални алати

FlashBack Express Player 5 - софтвер за снимање филмова који ми је омогућио да претходно направљену Power Point презентацију снимим као филм са својом нарацијом
Апликација Genial.ly која је омогућила да заједно са ученицима напрваим интерактивну игру и тиме (неосетно) утврдим колико су савладали градиво.
Апликација Storyjumper уз помоћ које сам добила још једну повратну информацију.


Литература

Уџбеник и збирка задатака Математика за 7. разред основне школе, издавач Клет


Самопроцена часа

Ученици су брзо стекли навику да се, поред рада у гугл учионици, сурећемо сваког дана у 18h на виберу. Сваки пут бих на почетку сусрета поставила пар кратких питања у виду анкете. Прво је увек било да проверим како су, а друго да се изјасне колико су савладали претходну лекцију. Пошто није било оцењивања, добијала сам искрене одговоре и могла да урадим самопроцену.


Оцена ученика

На исти начин као и за самопроцену, питала сам их кроз упитнике да се изјасне о задовољству наставом на даљину. У ту сврху сам им повремено давала гугл упитник. Анализирала сам добијене податке.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Повећана ангажованост ученика у односу на рад у редовним условима је последица већег ангажовања родитеља, или како су минеки од њих рекли: Па кад се ви оволико трудитем морамо и ми.


Предности и потешкоће за наставнике

Наставник је у могућности да се изрази на различите начине и оствари успешну интерактивну наставу коришћењем разних дигиталних алата. Визуелизација садржаја је на овај начин много боља, поготово када је у питању настава математике. Наставник има много начина да провери знање ученика и да то учини на растерећујући начин, без класичног одговарања. Међутим, припремање овакве наставе захтева и до 5 пута више времена, али је то ипак занемарљиво у односу на предности. Мали број бесплатних програма.


Предности и потешкоће за ученике

Уз добру организацију, ученици се успешно враћају учењу због знања, а не због оцене. Развијају одговорност према раду, радозналост и упорност. Имају могућност да сами организују своје време. Видео лекције трају краће, па су у могућности да концентрисано прате. Активно анализирају час, бирајући најважније што треба записати у школској свесци. Добијају могућност да се изразе на различите креативне начине. Могу да врате више пута нешто што не разумеју, или убрзају, ако су схватили.


Коментар

Настава на даљину је показала одређене квалитете које ћу имплементирати и наредне школске године и комбиновати је са наставом у учионици. Рад у облаку омогућава развијање сарадничких компетенција без потребе за личниом контактом и припрема ученике за рад у савременим светским начинима пословања, што је свакако један од бенефита оваквог начина рада. Дигитални алати омогућавају знатно више креативности и код ученика и код наставника.