• ЈПД

#228: Дан планете Земље  - реализација наставних садржаја кроз тематски приступ

Опште информације

 • Наставник:
  Марија Којић
 • Назив школе:
  Мирослав Антић, Београд (Чукарица)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Чукарица
 • Предмет:
  Свет око нас, Српски језик и књижевност, Математика, Музичка култура, Ликовна култура
 • Одељење:
  I3
 • Број ђака:
  27
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  индивидуални

Циљ и исходи наставе

Циљ наставе је да ученици развијају свест о значају очувања планете Земље, утврде знања о очувању природе из света око нас, усвоје нови облик сабирања, стичу навике читања и интерпретације поезије намењене њиховом узрасту, изводе музику, исказују своје идеје путем ликовног изражаја или на одабрани начин, развијају дигиталне компетенције.


Детаљан опис

Ученици помоћу само једног линка приступају садржајима из 5 наставних премета - СОН, српски језик, математика, музичка и ликовна култура.
Кретање кроз садржај се одвија на занимљив, интуитиван и динамичан начин пратећи седам другара Мину, Соњу, Лелу, Симону, Душана, Милоша и Уроша. Ученицима у потпуности омогућава самостални рад јер имају гласовно навођење и на тај начин поступно приступају садржајима према утврђеном плану.
На почетку слажу слагалицу, откривају тему рада и гледају видео;
СОН: Анализирају сличице негативан/ позитиван утицај човека на природу; уочавају, именују, врше самопроцену поштовања правила у природи; онлајн игра – Очистимо природу.
Српски језик: видео-упознавање са животом и радом песника; слушају и читају песме; учествују у квизу (Гугл упитник).
Математика:прате видео лекцију; решавају онлајн задатке.
Музичко:уче песму и изводе је уз караоке.
Ликовно: израђују радове са порукама о очувању планете Земље.


Платформе и опрема

Padlet, ThingLink, Дигитални уџбеник из музичке културе, Нови логос
Програми на рачунару - Power point, OBS studio, Windows Movie maker, Paint


Дигитални алати

ThingLink–Алат помоћу кога је реализован тематски дан – садржаји из 5 предмета постављени на једно место. Једноставан приступ и вођење ученика чиме је обезбеђен самосталан рад за ученике 1. разреда; Liveworksheets-израда интерактивних наставних листова. Алат који омогућава повратну информацију и ученику и наставнику. Google upitnik - реализован квиз из српског језика, добијена повратна информација


Литература

За лично усавршавање и напредни рад у програмима као што је Power Point, и слично користим видео туторијале на youtube-у.


Самопроцена часа

Испратила сам усвојеност садржаја из српског језика и математике преко повратне информације коју аутоматски добијам након рада ученика. Резултати су били високо рангирани, али у овим околностима на могу са сигурношћу да тврдим да ученици нису имали помоћ у раду. Позитивни коментари родитеља и ученика су допринели личној самопроцени.


Оцена ученика

С обзиром да је реч о ученицима првог разреда они су своје утиске пренели преко родитеља који су у имејл преписци наводили следеће : Допао им се начин рада, желели би више оваквих садржаја, било је занимљиво, могли су сами да раде, веома им се допао филм у коме су обједињени њихови радови...


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Како је реч о најмлађим ученицима у школском систему све време је подршка родитеља неопходна и она је била присутна како током реализације ових часова, тако и током читавог спровођења наставе на даљину.


Предности и потешкоће за наставнике

Припрема траје много дуже него у редовним околностима. Током реализације не добијамо јасан увид у рад ученика, потешкоће са којима се сусрећу у учењу.


Предности и потешкоће за ученике

Одсуство социјалне интеракције. Отежано добијање објашњења у реалном времену.