• ЈПД

#240: Обнављање чланова у француском језику преко zoom апликације, званичног сајта наставника

Опште информације

 • Наставник:
  Марко Груичић
 • Назив школе:
  Средња школа, Кладово
 • Тип школе:
  Гимназија
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Кладово
 • Предмет:
  Француски језик
 • Одељење:
  Први разред, прво одељење
 • Број ђака:
  26
 • Тип часа/наставе:
 • Облик рада:
  Фронтални, индивидуални, рад у групи

Презентација

Les articles-partitif, indéfini, défini.pptx

Корисни линкови

https://markogruicicfrancuskijezik.weebly.com

facebook: gruicic marko

youtube: marko gruicic-francuski jezik


Циљ и исходи наставе

Као и у нормалним условима наставе у учионици, кроз добро осмишљене мотивишуће методе рада, ученици са пуно ентузијазна учествују у активностима.
Ученик ће бити у стању да:
-саопшти на француском језику шта једе, пије
-саопшти на француском језику шта воли/не воли (од хране и пића)


Детаљан опис

С обзиром на то да користим са ученицима у свом раду већ две године zoom апликацију и google учионицу у припремама за такмичење и полагање испита ДЕЛФ, ученици су сасвим нормално приступили раду и у ванредном стању.
Уводни део часа-10 минута
-Кроз анимацијске вежбе, преко видео zoom апликације, ученици треба да саопште понаособ по две реченице везане за храну и пиће.
Главни део часа-25 минута
Активност 1
-Наставник саопштава ученицима да је непосредно пре почетка часа постављен тест, урађен у google упитнику, на његовој званичној страни сајта: https://markogruicicfrancuskijezik.weebly.com nastava testovi (les articles 1). Ученици раде тест 15 минута. По завршетку активности, наставник им саопштава који су ученици најбоље одрадили тест и похваљује их.
Активност 2
-Наставник прослеђује преко google учионице сваком ученику понаособ задатак везан за чланове. Ученици треба да одраде исте и проследе наставнику одговоре у року од 10 минута.
Завршни део часа-10 минута
-Наставник саопштава ученицима да је претходно направио пет група (водећи рачуна да све групе буду хетерогене), и да свака треба да уради презентацију у виду асоцијације на тему хране и пића за следећу недељу, награђује оценама ученике који су били најактивнији и преко google упитника добија процену часа.

Платформе и опрема

Моја званична сајт страна:
https: markogruicicfrancuskijezik.weebly.com nastava, predavanja, kvizovi, testovi, asocijacije

laptop


Дигитални алати

zoom апликација
google учионица
google упитник


Литература

Version originale, Klett
Nouvequ taxi 2, Cle International
sajtovi na internetu


Самопроцена часа

Самоевалуацију часа редовно одређујем на основу исхода часа, с обзиром на то да су ученици били активни и да су се смењивале дивергентне активности у раду и да су рекли: Уау, како нам је брзо протекао час!, процењујем га као веома успешан.


Оцена ученика

Ученици су на основу google упитника који сам им проследио на крају часа одлично оценили час, с обзиром на то да са сваким првим разредом од септембра месеца успоставим заједнички договор у вези са поштовањем њихових обавеза према мом предмету, као и мојим разумевањем према њима уколико дође до неких нејасноћа или излажења у сусрет.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Родитељи су презадовољни радом своје деце из мог предмета, преко заједничке групе са њима, сазнајем да су деца добијала сасвим коректне необимне садржаје за рад, да су награђивана оценама за своје активности у раду, за креативност, што сведоче и њихове постављене презентације на мом сајту.


Предности и потешкоће за наставнике

Предност је што су ученици већ имали прилике да користе мој сајт, на коме се налазе моја предавања, тако да у било које доба дана могу да поново консултују и предавања и вежбе на мом сајту. Електронско дописивање са ученицима користимо већ дуго, zoom aпликација им се доста допала, као и мени.

Хвала Богу, није било потешкоћа са интернетом.


Предности и потешкоће за ученике

Ученицима се нарочито допадају упитници, као и задаци који се односе на израду презентација-квизови, асоцијације.

Увек смо се договарали око тога шта ћемо радити на следећем часу.


Коментар

Ученици су увек моје задатке сматрали као пројектну наставну, коју су заиста са пуно агитације радили, што и сведоче њихови радову на мом сајту. Међупредметне компетенције - комуникација, догитална компетенција, сарадња, естетска компетенција, компетенција за целоживотно учење су све време биле максимално изражене,