• ЈПД

#28: МОЗАИК- Добром припремом за час, без обзира на медије који се користе, ученици ће показати креативност

Опште информације

 • Наставник:
  Марија Терзић
 • Назив школе:
  Љуба Ненадовић, Београд (Чукарица)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Чукарица
 • Предмет:
  Ликовна култура
 • Одељење:
  5/1
 • Број ђака:
  25
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

Marija Terzic.doc

YouTube

Корисни линкови

https://likovno.home.blog/5-razred/
63.час
*Непосредна комуникација са ученицима путем Вибер групе
https://youtu.be/_fGowG9TRqA
https://drive.google.com/open?id=1i21rWBUqSKYhQY7Xz5fcmf384kGBwRaa
фејсбук страницу Ликово Љуба Ненадовић


Циљ и исходи наставе

СХВАТАЊЕ-Упућивањe ученика да схвате појмовe: Мозаика, рециклажа однос према пророди и љубав према животињама;
ПРИМЕНА-оспособљавање за самосталну и креативну примену усвојених појмова, знања и вештина у стваралачком раду
ЕВАЛУАЦИЈА сопствених критичких ставова и изграђивање естетских критеријума.
Упућивање ученика на коришћење нових медија у комуникацији у сврху наставе Вибера, блогова, YT канала, GOOGLE DRIVЕ


Детаљан опис

УВОДНИ ДЕО ЧАСА 10 МИН
*Кратким излагањем мотивишем ученике и питањима покреће дискусију преко Вибер групе, осврћући се на знања која су ученици до сада стекли везана за ритам као ликовни елемент
*Упућујем их да погледају два видео клипа о две различите технике мозаика који се налази на блогу https://likovno.home.blog/5-razred/ (63.час)
*Подсећамо се шта је рециклажа јер ће тему реализовати од новина које имају у кући због ванредног стања.
*Упућујем ученике да погледају видео снимак који сам снимила као облик демонстрације технике.
https://youtu.be/_fGowG9TRqA

ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА 30 МИН
*Ученике упућујем да одлуче који ће мотив користити на свом раду, Шаљем им примере као инспирацију.
*Подстичем их да започињу поставку рада обичном оловком и мотивишем их да фотографишу започете радове.
*Приказује додатне визуелне садржаје како би ученици имали више визуелних информација и подстицаја за уочавање и анализу, као и полазиште за даљи креативни рад.
*Мотивише их за даљи рад и слободно изражавање знања, ставова и доживљаја, без страха од грешке.

ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА
*Заједно анализирају оствареност резултата.
*Подстиче ученике да процењују свој рад и радове других, да аргументују своје ставове и поступке.
*Упћујем их на Гогле простор за складиштење завршених радова
https://drive.google.com/open?id=1i21rWBUqSKYhQY7Xz5fcmf384kGBwRaa
као и фејсбук страницу Ликово Љуба Ненадовић где ће бити постављени најуспешнији радови.


Платформе и опрема

*Непосредна комуникација са ученицима путем
https://likovno.home.blog/5-razred/
https://youtu.be/_fGowG9TRqA
https://drive.google.com/open?id=1i21rWBUqSKYhQY7Xz5fcmf384kGBwRaa
фејсбук страницу Ликово Љуба Ненадовић


Дигитални алати

*Непосредна комуникација са ученицима путем
https://likovno.home.blog/5-razred/
https://youtu.be/_fGowG9TRqA
https://drive.google.com/open?id=1i21rWBUqSKYhQY7Xz5fcmf384kGBwRaa
фејсбук страницу Ликово Љуба Ненадовић


Литература

Ликовна култура за 5.разред.


Самопроцена часа


Да ли је свм ученицима била доступна техника и технологија за реализовање часа
Да ли сам планирала адекватне активности ученика?
Шта бих променила?


Оцена ученика

Најуспешније радови су изложени на фејсбук профилу Ликовно Љуба Ненадовић, као и на блогу https://likovno.home.blog ученици и родитељи су могли да погледају радове и да их коментаришу.


Опис подршке

У овом тренутку од велике су ми кориси семинари које сам похађала Блог, инстаграм и фесјбук у настави, Добра припема за час и Видео лекције - наставна средства савременог образовања.


Предности и потешкоће за наставнике

Захтева много више времена у припреми часа, снимање прилога, сортирање радова, формативно и сумативно оцењивање. Временски, овај начин рада је много захтвнији.


Предности и потешкоће за ученике

Ученицима је ово нови начин рада, код својих ученика сам приметила велику мотивисаност за рад у пољу ликовне културе у периоду ванредног стања.


Коментар

Ученици су заинтересовани за уметност у овом периоду, то је мој утисак и у сваком извештају то наводим. Велика је подршка и родитеља. Много ученика ми је слало додатне радове које раде за време пандемије.
У неком наредном времену неке школе могу размишљати и о школовању деце на овај начин (којима је то жеља) као што постоји и у другим земљама.