• ЈПД

#285: Ученици завршне године су кроз Андроид игрицу и онлајн експеримент учили о раду нуклеарних реактора

Опште информације

 • Наставник:
  Младен Шљивовић
 • Назив школе:
  Гимназија, Зајечар
 • Тип школе:
  Гимназија
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Зајечар
 • Предмет:
  Физика
 • Одељење:
  четврта година 1,2 и 4
 • Број ђака:
  59
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Индивидуални

Циљ и исходи наставе

Развијати способности ученика за критичко размишљање, запажање појава, проналажење анализу и синтезу информација кроз лекцију о нуклеарним реакторима.
Након ове лекције очекује се да ученици познају принцип рада нукеларних електрана, умеју да препознају опасности (нукеларни отпад, хаварије...) и предности, користе терминe основних елемената реактора (нуклеарно гориво, контролне шипке, систем за хлађење...), знају њихову улогу, и донесу сопствени суд о штетности или корисности ове енергије


Детаљан опис

Ученицима је у Гугл учионици постављено питање о асоцијацијама на нуклеарну енергију као увод у тему (ментиметар). Природни смер има фонд од 4 часа недељно, очекивало се да детаљније истраже па им је задата и следећа ситуација: Инвеститор жели да изгради нуклеарну електрану у Зајечару. Организована је јавна дебата и наша школа треба да изнесе своје мишљење. Какав став наша школа треба да заузме по питању изградње нуклеарне електране?
У другом кораку кроз симулацију ланчане реакције (ПХЕТ Колорадо) ученици су постављали експерименте и доносили закључке. У трећем и најважнијем кораку ученици су добили линк Андроид игре Nuclear INC 2 у којој играч управља нуклеарним реактором, водећи рачуна о безбедности, али и о произведеној енергији. Кроз игру ученици су учили о деловима реактора и њиховој улози, а задаци у игрици су их мотивисали да се труде да пређу на следећи ниво.У другом и трећем кораку дат им је и списак питања на која се очекује да одговоре (улога контролних шипки, начин одлагања нуклеарног отпада...) што их је упутило да самостално истражују. У четвртом кораку ученици су предали извештај са својим закључцима уз обавезно навођење линкова које су користили, а потом (пети корак) изнели своје аргументе о томе да ли би требало дозоволити или забранити изградњу нуклеарних електрана.
Коришћење игре се показало као одличан корак који је успешно заменио фронтални приступ и значајно мотивисао ученике. Извештаји су указали да су ученици разумели лекцију (оцењени рубриком).


Платформе и опрема

Ради комуникације са ученицима, давања задатака, одговарања на питања и саветовања изабрана је Гугл учионица. Материјал и упутства су дати у стриму, док су ученици предавали извештаје у одељку за задатке
Опрема: рачунар са приступом на интернет, Андроид телефон или симулација овог окружења


Дигитални алати

ПХЕТ Колорадо симулације – Коришћене су симулације ланчане реакције како би ученици могли да поставе свој експеримент
Гугл Плејсторе – Игра је доступна бесплатно и није гломазна нити захтевна
Гугл упитници – направљен је тест како би се омогућила анонимна евалуација од стране ученике
Ментиметар – за увод и закључно разматрање будући да је графички и атрактивно представља ставове ученика


Литература

Физика 4 Уџбеник за 4. Годину гимназије природно-математичког смера, Милан Распоповић, завод за уцбенике, 2008
Физика 4 Уџбеник за 4. Годину гимназије општег и друштвено-језичког смера, Милан Распоповић, Завод за уџбенике, 2008


Самопроцена часа

Приликом прегледа ученичких извештаја коришћена је рубрика са дефинисаним исходима у виду изјава тако да се могло закључити у којој мери су ученици напредовали. Оцењивана је испуњеност исхода у оквиру ланчане реакције и нукеларних реактора, али и начина на који су ученици користили изворе (коришћење релевантних извора, извођење правилних закључака, начин аргументовања и образлагања одговора...)


Оцена ученика

Ученици су након завршетка активности у анонимној евалуацији преко гугл докумената имали прилике да оставе своје мишљене о активности. Већина је изјавила да сматра да би ово требало да постане део редовне наставе, да је активност забавна, да разумеју предности и мане нукеларне енергије и да им се свиђа овакав начин учења


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

Целокупна настава школе одвијала се онлајн помоћу гугл учионице од полетка ванредног стања. Имао сам подршку за техничка питања рада у гугл учионици, као и подршку у случају проблема са инсталацијом ЈАВА апликације за рад симулација.


Предности и потешкоће за наставнике

Једном припремљена настава може се са лакоћом применити и следеће године. Могуће је радити са више одељења истовремено уз исту припрему. Задовољство је и имати ученике мотивисане за рад.
Ученици су имали прилике и да поставе поједина питања за које сам и ја сам морао да потражим одговоре (реактори са топљеним солима, докле смо стигли са фузијом као извором енергије)


Предности и потешкоће за ученике

Ученици налазе да је овакав начин динамичнији и занимљивији. Свега троје ученика није било задовољно овом активношћу наводећи да им је игра претешка.
Главна предност је у томе што су ученици учили кроз игру, сами истраживали и управљали својим временом.
Један део ученика је имао проблема са инсталацијом ЈАВА платформе неопходне за рад симулације. Поставља се и питање потребног времена, будући да оно зависи од вештине ученика у видео играма


Коментар

На овај начин сам постигао све што бих постигао и у редовној настави на потпуно забаван начин. Апсолутно ниједан елеменат који бих поменуо на часу није прескочен, а имао сам одељења коју су самостално радила, без потребе за већим интервенцијама, проверавањем и подсећањем на рокове.