• ЈПД

#292: Поред интерактивности приказује корелацију више наставних јединица и утиче на позитивне ставове

Опште информације

 • Наставник:
  Марија Јакшић
 • Назив школе:
  Академик Миленко Шушић, Гуча (варошица)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Лучани
 • Предмет:
  Француски језик
 • Одељење:
  Пети разред
 • Број ђака:
  19
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Индивидуални, групни, фронтални

Циљ и исходи наставе

Оспособљавање ученика да препознају и практично примене научено градиво о блиском будућем времену. Повезивање наученог о садашњем времену и примена на непознато градиво о блиском будућем времену.
Ученик осмишљава реченице у блиском будућем времену на основу корелације са садашњим временом глагола желети и моћи.


Детаљан опис

Часу је претходила обрада садашњег времена глагола желети и моћи. У том делу пројектне наставе су учествовали ученици петог и шестог рада. Заједно су израдили рад на тему “Желим – Je veux“. Рад је урађен помоћу веб-апликације “Padlet”. На овом часу су ученици усвајали блиско будуће време. У смислу мотивације гледали су анимирану видео-лекцију а затим решавали вежбање повезивања личне заменице и глагола. Уследила је видео презентација са објашњењем и мноштво интерактивних вежбања. Уз препознавање тачних и нетачних реченица, осмосмерку, повезивање слике и реченице, допуњавање реченица, видео „Точак среће“ и слагалицу ученици су увежбали грађење и употребу блиског будућег времена. Сва вежбања су интерактивна и објављена на блогу. Ученици су проверавали знање и изјаснили се о томе колико им се допада наш час уз Гугл упитник. Домаћи задатак је заједнички рад ученика на тему блиског будућег времена помоћу веб алата “Padlet”.


Платформе и опрема

Јутјуб канал, блог, рачунар


Дигитални алати

Padlet, PowerPoint, Google…Kinemaster, Animaker, Biteable, Word Wall, LearningApps, PicsArt, Bitmoji, Nearpod, Rue de la Fortune, Educaplay, Quizlet


Литература

Орели Комбрија, Катја Копола(2018): Уџбеник за француски језик Club @do 1


Самопроцена часа

Помоћу заједничког рада ученика (домаћи рад), Гугл упитника.


Оцена ученика

Ученицима је, без обзира на све потешкоће (техничку опремљеност или интернет) занимљива интерактивна онлајн настава и различитост вежбања. Оцену су изнели у Гугл упитнику и изузетно је позитивна.


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

Школа континуирано помаже и пружа подршку у организацији и реализацији наставних активности. Родитељи подстичу ученике на израду домаћих задатака, мотивишу их и комуницирају са наставником када се јави проблем.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности онлајн наставе за наставнике су обиље интерактивних вежбања где креирајући их развијају своје компетенције.
Недостаци су: техничка опремљеност, интернет и додатно обучавање ученика за рад.


Предности и потешкоће за ученике

Предност за ученика је организација учења и израде домаћих задатака, интерактивна вежбања са повратном информацијом о успешности у решавању задатка. Недостатак је техничка опремљеност и интернет, усклађивање обимности домаћих задатака и лекција на нивоу школе (што смо решили у прве две седмице).


Коментар

Морам признати да није једноставно приказати мноштво идеја које су заискриле код ученика, родитеља и колега. Позната нам је онлајн настава и већ дуже време учимо уз блог и јутјуб канал Франколеж, дигитални уџбеник, видео лекције и интерактивне задатке. Успели смо и да пренесемо онлајн НТЦ приказ песама и мапе ума. Ипак, доста времена је проведено у навикавању и обучавању ученика за овакав вид наставе. Схватили смо да све можемо када смо удружени.

Захваљујем се родитељима и ученицима на дивној сарадњи, на реципрочном ентузијазму и разумевању и када смо били затворени у својим кућама.
Захваљујем се и својој школи и колегама јер се наш рад прелива и прожима па резултира већим напретком , маштовитошћу и креативношћу ученика.
Овај час у петом разреду је само 1 у низу часова наше пројектне наставе која спаја све ученике од петог до осмог разреда са циљем да пробуде и покажу своје таленте уз француски језик.