• ЈПД

#315: Хлеба и игара. Моји ученици својим вредним рукама мењају свој свет и осећају се друштвено корисним

Опште информације

 • Наставник:
  Гордана Тимотијевић Ђаковић
 • Назив школе:
  Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Обреновац
 • Предмет:
  Производња хлеба
 • Одељење:
  Други разред, одељење 2/6
 • Број ђака:
  12
 • Тип часа/наставе:
 • Облик рада:
  Индивидуални

Циљ и исходи наставе

Циљ: Оспособљавање ученика да производе хлеб по различитим рецептурама поштујући важећу законску регулативу. Исходи: Ученик зна самостално да припреми хлеб према технолошкој шеми производње хлеба, примењује принципе добре произвођачке и хигијенске праксе, оцењује органолептички квалитет хлеба, сортира и одлаже отпад на одговарајући начин.
Развијање позитивних особина уредност, прецизност, марљивост, одговорност да ефикасно организује време. Савесно и одговорно обављање повереног задатка.


Детаљан опис

- Настава на даљину је започета телефонским разговорима са свим ученицима и њиховим родитељима, јер за практичну наставу су потребне и сировине, које можда немају сви у довољним количинама. Задатак ученика је био да једном недељно месе хлебове по задатој рецептури, фотографишу све фазе производње и мени шаљу фотографије. Самостално су радили прорачун сировина и по тој рецептури месили хлебове.
- Ученици су слали фотографије мејлом и на платформу Microsoft Teams. Готове производе смо коментарисали на платформи, а касније и на онлајн часовима на Zoom апликацији. Ученици су сами оцењивали своје производе, као и производе других ученика у апликацији Padlet. Неки ученици су поред хлебова месили самоиницијативно и друге пекарске производе (ускршње погаче, кифлице)
- Очекивани исходи су испуњени, није прекинут континуитет у раду, а по фотографијама ученика се види и њихов напредак јер су производи изгледали све боље.Ученици који раде по ИОП2 (два ученика) су, такође, активно учествовали. Помоћ у изради им је била и фејсбук страница Гоцини пекари на којој су могли да погледају фотографије и видео снимке израде хлебова, као и сајт Пекарство. Помоћ су имали и од социјалног партнера који је увек био расположен за њихова питања, а направио им је и фотографије процеса производње хлеба у пекари, тако да није прекинута ни веза са социјалним партнерима. Родитељи су били задовољни јер су имали свеж хлеб који су њихова деца направила за њих.Овај тип наставе ћу наставити и даље да користим.


Платформе и опрема

У настави је коришћена платформа Microsoft Teams, а за извођење наставе сам користила лични рачунар и смарт телефон.


Дигитални алати

Од алата сам користила: Zoom за онлајн часове и апликација је испунила недостатак школског часа, Animoto за израду филмова, Padlet као огласну таблу, Forms за проверу прорачуна , coogle мапе ума за лакше усвајање градива, thinglink као добар начин да их упутим на корисне линкове.


Литература

Уџбеник Прехрамбена технологија за пекаре, Гавра Калуђерски, Смиљка Калуђерски, Борислава Тошић; Савремено пекарство, Милимир Б. Ковачевић


Самопроцена часа

Мислим да сам се најбоље што сам могла у овим условима организовала за рад практичне наставе. Могла сам више часова онлајн на Zoom апликацији да урадим, али никада нису сви ученици могли да месе у исто време.Задовољна сам одзивом и повратним информацијама ученика. Своје мишљење о настави на даљину они су поставили на Padlet ,,Учење на даљину“.


Оцена ученика

Ученици су своје мишљење о настави на даљину поставили на апликацији Padlet, а на сваком часу смо дискутовали о проблемима у вези израде производа, ако их је неко од ученика имао.


Било је подршке од

Родитеља


Опис подршке

Подршку сам имала од своје породице јер сам доста времена проводила за рачунаром, од колегинице која је радила са истим алатима, школе, социјалног партнера у виду разговора и послатих фотографија које су биле корисне ученицима, родитеља ученика, јер неки су слали материјал са својих телефона.


Предности и потешкоће за наставнике

Предност наставе на даљину је у организацији времена и усавршавање употребе нових алата (присуствовала сам и на неколико вебинарима о употреби алата).
Недостатак је јер не могу помоћи на прави начин ученицима током практичне наставе као што је то изводљиво током рада у школској пекари (нарочито ученицима који раде по ИОП2 програму), лоша конекција или прекид интернета.


Предности и потешкоће за ученике

Предност за ученике је била у томе јер су савладали и неке дигиталне вештине које до сада нису знали и време реализације наставе су могли да бирају када њима одговара.
Највише потешкоћа су имали ученици који раде по ИОП2 програму јер је увек један члан породице морао да буде поред њих приликом припреме и слања материјала. Њих сам звала телефоном да се чујемо кад год је имало потребе. Код осталих ученика је проблем углавном био недостатак рачунара, телефона, интернета.


Коментар

Филмови урађени у апликацији Animoto су постављени на фејсбук страници Гоцини пекари https://www.facebook.com/%D0%93%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-1749730521923871/?ref=bookmarks и на мом YouTube каналу Гордана Тимотијевић Ђаковић.