• ЈПД

#316: На часовима енглеског језика посвећеним стручним темама рађен пројекат заштите животне средине

Опште информације

 • Наставник:
  Гордана Поповић
 • Назив школе:
  Пољопривредно-хемијска школа, Обреновац
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Обреновац
 • Предмет:
  Енглески језик
 • Одељење:
  III/4
 • Број ђака:
  24
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

Циљ пројекта је да уз употребу енглеског језика као медијума ученици ојачају еколошку свест уочавањем везе између деловања људи и животне средине, и активно се укључе у њену заштиту.
Ученици ће бити у стању да:
на интернету пронађу и разумеју релевантне стручне садржаје на енглеском језику,
критички их сагледају, процене поузданост података и анализирају их,
предложе могућа решења проблема и упореде их,
конструктивно доприносе раду групе,
развију одговоран однос према жив


Детаљан опис

Масовна појава слика и видео записа природе која се обнавља услед неактивности људи ме је инспирисала да уместо класичног рада на стручном тексту ученицима предложим рад на пројекту. Почетну замисао сам им представила на часу одржаном на Зуму. Ученици су тада изнели неке своје идеје и направљен је план рада. Како бих их мотивисала и подстакла активно учествовање и међусобну сарадњу током рада у групама, приказала сам им видео Above and beyond.
Следећа фаза је била индивидуално прикупљање слика и видео записа а потом и чланака у којим стручњаци износе своје објашњење појаве обнављања природе услед изолације. Ученици су по групама постављали линкове на заједничку Гугл презентацију и из подељених линкова издвајали кључне делове текста, а линкове сам ради прегледности поделила и на интерактивној слици (Thinglink). Анализа текстова је урађена по групама. Закључци су потом сведени на тезе које су представници сваке групе приказали мапом ума.
Свесни да на глобалном плану не можемо учинити много, у завршној фази размишљали смо о томе што можемо да учинимо у свом окружењу како бисмо смањили свој штетан утицај на природу, и тако ми будемо промена коју желимо да видимо у свету. Ученици су своје предлоге унели у Гугл документ, те за најбоље гласали у групи на Whatsapp.
Очекивани исходи су у потпуности испуњени – приложени линкови пружају увид у рад ученика. Овај приступ је допринео унапређењу рада и ученици га сматрају корисним и занимљивим што се види из евалуације коју су урадили


Платформе и опрема

У реализацији ових часова коришћене су две платформе – Едмодо и Зум. За међусобну комуникацију и консултације код рада по групама коришћен и Whatsapp.
Од опреме сам користила лаптоп и смарт телефон.


Дигитални алати

Падлет и Гугл презентација за заједничко дељење материјала нађеног на интернету и потоњу анализу података;
Thinglink за лакши преглед пронађених линкова;
Coggle мапа ума за сумирање закључака до којих смо дошли проучавањем чланака са достављених линкова;
Гугл документ за представљање ученичких идеја и предлога за конкретно деловање;
Линоит за евалуацију пројекта.


Литература

Пројектна настава Завод за унапређивање образовања и васпитања


Самопроцена часа

Задовољна сам током и исходом овог пројекта. Пратећи њихов рад по групама, уочила сам значајан напредак у међусобној сарадњи у односу на раније часове. Приказали су и завидан ниво дигиталних вештина. Посебно бих истакла самоиницијативу појединаца. Има у њима још потенцијала што ће сигурно показати у нашем наредном пројекту када ћу гледати да више истакнем њихове јаче стране.


Оцена ученика

Ученици су своје коментаре и оцену активности и пројекта у целини изнели на огласној табли Линоит.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Највећу подршку сам добила од две колегинице и пријатељице од којих је једна из школе у којој радим. Подршку бих окарактерисала као моралну и саветодавну. Остале колеге из школе и директор су ми пружили моралну подршку.


Предности и потешкоће за наставнике

Главна предност је што се у припреми и реализацији наставе користе разни дигитални алати те није потребно штампати материјал. И ми и ученици имамо већу аутономију у раду и могућност да радимо кад смо за то најспремнији јер нема временског ограничења на школски час.
Потешкоће настају у случају слабе интернет конекције или њеног прекида. Поред тога, размена идеја је бржа и конструктивнија у директном контакту; пружање помоћи у раду је једноставније у реалном окружењу.


Предности и потешкоће за ученике

Предности:
- лакше им је да организују време за рад и за одмор;
- имају прилику да развијају своје дигиталне вештине;
- стидљиви и повучени ученици долазе до изражаја.
Потешкоће:
- пракса је показала да морају много више да раде него иначе;
- поједини ученици немају рачунар већ се у раду служе искључиво телефоном;
- комуникација са наставницима је једноставнија у директном контакту.


Коментар

Осим слике Хималаја, за коју је извор наведен у ппт, остале слике су са сајта Pixabay
Линк за филм Above and beyond који је био мотивациони https://www.youtube.com/watch?v=7KMM387HNQk&t=16s
Једна ученица је самоиницијативно направила видео природе у Обреновцу https://www.youtube.com/watch?v=DixYI-pSaic