• ЈПД

#318: Рад у облаку: вештина за будућност!

Опште информације

 • Наставник:
  Мирјана Рашић Митић
 • Назив школе:
  Свети Сава, Ниш (Медијана)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Ниш-Медијана
 • Предмет:
  Информатика и рачунарство
 • Одељење:
  7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5
 • Број ђака:
  125
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

Циљ: Ученици истражују, сарађују, размишљају о проблему, повезују градиво више предмета, унапређују пословну комуникацију, креирају документе, табеле, упитнике и презентације на гугл диску. Исходи: ученик је развио компетенције: за целоживотно учење, комуникацију, рад с подацима и информацијама, дигиталне комп., решавање проблема, сарадњу, одговорно учешће у демократском друштву, одговоран однос према здрављу и околини, естетичке компетенције, предузимљивост и оријентацију ка предузетништву.


Детаљан опис

Рад на пројекту и по групама омогућен је и током пандемије кроз рад у облаку. У уводном делу сам припремила видео лекцију која објашњава рад са дељеним документима и детаљно упутство за израду сваке фазе пројекта, а све је постављено у гугл учионицу. Захваљујући доброј припреми и детаљном упутству, ученици су се брзо организовали у групе од по 4-5. Добили су да обраде једну од актуелних тема везаних за важност очувања здравља, неговање физичке активности и одговоран однос према животној средини. Кроз активност осмишљавања имена групе и одређивање улоге сваког појединца, желела сам да подстакнем формирање тимског духа, а исовремено и свест о индивидуалној улози сваког члана. Сваки члан тима је имао улогу у формирању заједничког упитника и завршне презентације, чиме сам подстицала њихово учешће у групи. На крају сваке фазе, капитен је мени слао линк до њихових докумената. Рад са дељеним документима у облаку омогућио је активно учешће сваког члана тима, као и праћење целопнуго рада од стране наставника. Овај модеран начин комуникације је све више заступљен у пословном свету, па су ученици кроз рад на пројекту имали могућност да науче како да међусобно сарађују без непосредног контакт и да увиде да је то могуће остварити са било ког дигиталног уређаја, без обзира на то где се тренутно налазе. Свака фаза је имала рок за завршетак, чиме сам желела да их научим одговорном понашању према задацима и тиму. Своје радове групе су на крају пројекта представиле преко конференцијске везе.


Платформе и опрема

Онлајн платформа: Гугл учионица, гугл диск,
Oпрема: сопствени лаптоп са камером, лични паметни телефон, сопствени интернет, свој јутјуб канал.
За презентовање сам користила: Google Meet и Zoom.


Дигитални алати

Алати који су коришћени: FlashBack Express Player 5 - софтвер за снимање филмова који ми је омогућио да снимим видео лекцију.
За обраду фотографија: https://pixlr.com/rs/
За израду гиф анимације: https://giphy.com/


Литература

Информатика и рачунарство, уџбеник за 7. разред основне школе, аутори: Милош Папић и Далибор Чукљевић


Самопроцена часа

Самопроцена је била присутна током читавог пројекта, јер сам преко дељења ученичких докумената са мном, у сваком тренутку могла да пратим рад група и пружим помоћ, уколико је то потребно. Активно сам учествовал у раду сваке групе, кроз праћење и на крају кроз представљање пројекта и разговор који сам водила са ученицима о томе да ли су током израде неке фазе имали проблеме.


Оцена ученика

Спровела сам самопроцену преко гугл упитника. Ученици су рекли: упутства и видео лекција су им били јасни, сматрају да је наставница добро организовала пројекат, чак 97% ученика је рекло да је активно учествовало у раду тима, а 92% да се осећао корисним чланом тима схватили су важност познавања рада са дељеним документима и колико нам је ово знање помогло у тренутној ситуацији.


Било је подршке од

Нисам имао/ла подршку


Предности и потешкоће за наставнике

Овакав начин рада омогућава наставнику праћење пројекта и рада група у сваком тренутку, чиме наставник може да усмерава, контролише, мотивише, подстиче и лако стекне увид у рад сваког члана групе. Рад о облаку који су ученици савладали је могуће применити и у другим предметима. Једина потешкоће која би могла да омете овакав рад је недостатак интернета или опреме, са чиме ја лично, а ни моји ученици, нисмо имали проблема.


Предности и потешкоће за ученике

Ученици су развијали велики број међупредметних компетенција, лакше него иначе успостављали сараднички однос преко рада у облаку. Лична одговорност за учешће сваког члана је била наглашена, па је осим сарадничког односа, пројекат развијао и индивидуални рад и одговорност. У својим закључцима су и сами истицали да је ово што су научили веома важно и да им је рад у групи омогућен радом у облаку, који је лак и користан.


Коментар

Најзначајнији бенефит ове активности је што су ученици савладали рад са дељеним документима, као једну од неопходних вештина за будућност, која ће им бити потребна у већини занимања, а свакако је неопходна у ситуацијама као што је била садашња. Рад им је причинио задовољство, нису га сматрали тешким, а то је полседица добре организације и јасних инструкција.