• ЈПД

#319: Анимација радних тактова мотора помоћу mozaweb апликације

Опште информације

 • Наставник:
  Марко Микулек
 • Назив школе:
  Средња техничка школа Никола Тесла, Сремска Митровица
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Сремска Митровица
 • Предмет:
  Технологија образовног профила - аутомеханичар
 • Одељење:
  3М3
 • Број ђака:
  8
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Основни циљ часа упознавање ученика са начином рада СУС мотора и бројем радних тактова.

Исходи:
-Схвати принцип рада СУС мотора
-Развијање практичних способности
-Подстицање ученика за примену стеченог знања у пракси


Детаљан опис

УВОДНИ ДЕО ЧАСА ( 5-10 минута )
 Понављање претходне наствне јединице, најава нове
наставне јединице
 Стварање климе за рад
 Мотивисање ученика
 Истицање циља часа.
 Ученици се упознају са циљем часа, шта ће учити и радити.


ЦЕНТРАЛНИ ДЕО ЧАСА ( 25-35 минута )
Наствавник излаже нову наствавну јединицу. Објашњавам принцип рада мотора. Детаљно објашњење дато у прилогу. Ученици се укључују са коментарима. Наставник
прати коментаре ученика и њихова запажања.

ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА ( 5-10 минута )
У разговору са ученицима поновити кључне појмове из лекције (Принцип рада СУС мотора).
Најављујем ученицима активности за следећи час. Задати домаћи задатак или задатак за размишљање.
Платформе и опрема

https://www.mozaweb.com/sr/lexikon.php?cmd=getlist&let=7
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox


Дигитални алати

Mozaweb
IrfanView
E učionica


Литература

др Димитрије Јанковић, ‟Технологија образовног профила‟ за трећи разред
машинске школе, Завод за уџбенике Београд;


Било је подршке од

Нисам имао/ла подршку


Опис подршке

Koristio sam stečena znanja do sada, primenio sam ono što sam naučio kroz brojne seminare, radionice i ucenja.


Предности и потешкоће за наставнике

Mi nastavnici smo navikli da se sami snalazimo uvek, u svakoj situaciji, da osmislimo svaki čas da bude što više zanimljiviji i drugačiji od ostali, da učenike maksimalno motivišemo za rad i učenje.
Ja lično nisam imao poteškoća u radu.


Предности и потешкоће за ученике

-nemaju svi učenici računar,
- internet vezu
-uređaji se pokvare (tablet, mobilni)-vrlom čest izgovor od strane učenika