• ЈПД

#320: Капетан Џон Пиплфокс, Душка Радовића, у настави на даљину

Опште информације

 • Наставник:
  Ениса Кајевић
 • Назив школе:
  Рифат Бурџовић-Тршо, Нови Пазар
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Нови Пазар
 • Предмет:
  Босански језик
 • Одељење:
  tv čas
 • Број ђака:
  240
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

kapetan dzon piplfoks.docx

YouTube


Циљ и исходи наставе

Интерпретација одломка радио драме Капетан Џон Пиплфокс Душка Радовића, час је реализован на Санџак телевизији у оквиру пројекта наставе на даљину у време ванредне ситуације.


Детаљан опис

Уводнио дио часа: разговор о бајкама и ликовима који се сусрећу у бајкама.посебно наглашен изглед и вјеровања која се везују за аждахе. упознајем ученике и са гусарима и њиховим карактеристикама. истицање циља часа.
Централни дио часа: Слушање аудио записа радио драме Капетан Џон Пиплфокс и разговор о дијелу потстакнут пригодним питањима којим се ученици усмјеравају да самостално доносе закључке, уоче битне карактеристике књижевног дјела, анализирају поступке и особине ликова
Завршни дио часа: Упознајем ученике са карактеристикама радио драме и животом и дјелом Душана Радовића.


Платформе и опрема

Санџак ТВ, zoutube, power point, Zoom


Дигитални алати

youtube


Литература

Čitanka za bosanski jezik za peti razred
Metodika nastave srpskog jezika i književnosti , Milija Nikolić, 1999, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva


Било је подршке од

Родитеља


Предности и потешкоће за наставнике

Novo, izazovno


Предности и потешкоће за ученике

i za učenike novo i izazovno