• ЈПД

#321: Мотивисати запослене и оценити учинак једнако је изазовно и инспиративно као и мотивисати ученике.

Опште информације

 • Наставник:
  Биљана Благојевић
 • Назив школе:
  Друга економска школа, Београд (Вождовац)
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Вождовац
 • Предмет:
  Пословна економија
 • Одељење:
  Сва одељења четвртог разреда економских школа
 • Број ђака:
  Ученици који су пратили предавања на платформи РТС планета
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Циљеви часа:
- усвајање знања о мотивацији и оцењивању учинка запослених,
- усвајање знања о значају и начину мотивације за запослене током обављања радних задатака,
- усвајање знања о начину оцењивања учинка запослених,
- повезивање теоријског знања са практичним примерима.
Исходи часа:
- ученици ће моћи да дефинишу појам мотивације
- ученици ће моћи да разликују врсте потреба
- ученици ће моћи да разликују начине награђивања запослених


Детаљан опис

Дана 02.04.2020.године снимљен је час из предмета Пословна економија на тему „Мотивација и оцењивање учинка запослених“. Током излагања коришћени су примери из свакодневног живота да би ученицима био приближен начин на који се мотивишу запослени и оцењују њихови учинци , а применљиви су на свакодневни живот и рад ученика. У првом делу часа ученици су упознати са наставном темом, истакнути су циљеви и исходи часа. У другом делу детаљно су објашњени појмови мотивације, врсте потреба, начини мотивасања и награђивања запослених. У трећем делу су поновљени најбитнији појмови и задат је домаћи задатак.


Платформе и опрема

Платформа РТС Планета.
Коришћење рачунара, Power Point презентације, пројектора и опреме неопходне за снимање часа.


Дигитални алати

Коришћење рачунара, Power Point презентације уз коришћење пројектора, камера и опрема за снимање.


Литература

Литература: Пословна економија за четвтри разред економске школе, издавач - DATA STATUS, 2015 година, аутори: Ђорђе Каличанин и Саша Вељковић.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Током извођења наставе на даљину имала сам моралну и техничку подршку колега.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности:
- задовољство и част да пружим помоћ ученицима да наставе образовање у специфичним и тешким условима.
- могућност мотвације ученика за лакше савладавање наставног градива,
Потешкоће:
- снимање током трајања ванредног стања,
- ризиковање здравља,
- трема приликом снимања,
- недостатак директног контакта са ученицима.


Предности и потешкоће за ученике

Предности:
- стицање знања на безбедан начин путем праћења садржаја часа од куће,
- могућност да садржај часа погледају више пута, и тиме боље разумеју наставну тему.
Потешкоће:
- немогућност директне комуникације са наставником ради разјашњење значења појединих појмова и примера,
- немогућност интеракције са осталим ученицима и наставником.