• ЈПД

#324: Обрада текста Кад се снови остваре (одломак из романа Бела Грива) - Рене Гијо

Опште информације

 • Наставник:
  Добрила Ћоровић
 • Назив школе:
  Десанка Максимовић, Футог
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Нови Сад
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  IV 1
 • Број ђака:
  20
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Циљ је мотивисати ученике да прочитају роман „Бела Грива“.
Задаци су: развијање читалачке културе, разумевање књижевног текстаа, уочавање особине ликова, схватање поруке текста, развијање јасног и сажетог изражавања, изграђивање сопственог мишљења, развијање способности самосталног учења и креативности, планирање активности, изграђивање правилног односа према животињама, неговање емпатије према другима


Детаљан опис

Ученици су и раније имали прилику да виде како функционише обрада неког текста путем представљеног дигиталног алата. У Google-учионици су били постављени задаци и линк ка дигиталном садржају. Да би урадили задате задатке, ученици су морали да одгледају неке делове презентације. Иако је предложен редослед отварања иконица у презентацији, ученици могу да их отварају по сопственом избору.
Замишљено је да час почиње игрицом „Упаривање – повезивање необичних пријатеља“, јер смо се и раније у неким текстовима сусретали са необичним пријатељствима између људи и животиња. Затим следи аудио-снимак укратко препричаног романа, како би се ученици упознали са самим делом и неколико кратких информација о писцу романа. У главном делу часа следи слушање аудио-снимка дела романа „Кад се снови остваре“. Kao и увек, упознајемо се са значењима непознатих речи. Анализа одломка врши се путем неколико питања о обрађеном наставном садржају, а затим ученици записују важне чињенице о књижевном делу. Да би видели да ли су ученици пажљиво одслушали аудио-снимак, следи провера помоћу игрице „Милионер“. Ученици могу да поледају стари филм о Белој Гриви и саставе слагалицу са сликом Фолка и Беле Гриве. Ученици којима се свидео приказ романа „Бела Грива“, могу и да га прочитају (ПДФ формат). И за крај, за оне креативније који воле да цртају, налази се кратак снимак како да лако нацртају коња.
Ученици су имали велики избор датих садржаја, тако да су веома лако могли да пронађу оно што им се свиђа.


Платформе и опрема

Google classroom
Viber група са ученицима
лап-топ
мобилни телефон


Дигитални алати

Geniallу - дигиталnи алат за израду интерактивних садржаја, који омогућава да се у њега имплементирају други дигитални алати.
Jigsawplanet – дигитални алат који омогућава да се било која слика брзо претвори у разне слагалице (бирате изглед и број делића), које су ученицима веома интересантне.
Learningapps – дигитални алат који пружа многе могућности и велики избор различитих интересантних игрица


Литература

- „Речи чаробнице“ - читанка за четврти разред основне школе
- роман „Бела Грива“
- интернет


Самопроцена часа

Коришћени дигитални алати су позитивно утицали на заинтересованост ученика, тако да су неки прочитали роман „Бела Грива“. Сви садржаји који су дати су мотивисали ученике да веома пажљиво прате цео ток обраде наставног садржаја.


Оцена ученика

Ученици из мог одељења, као и из одељења колегиница из актива, су дали позитивне коментаре. Свако је пронашао садржаје који су му одговарали. Наравно, ученицима су биле најинтересантније игрице или како да лако нацртају коња. Неки од коментара ученика се налазе у презентацији (прекуцала сам коментаре).


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Колегиница Маја Матијевић ме је посаветовала око одабира позадине за презентовани наставни садржај. Ђурђица Стојковић (администраторка за четврти разред „Наставничке мреже током пандемије“, групе са Facebook) ме је саветовала да се пријавим на конкурс.


Предности и потешкоће за наставнике

Предност коришћења genially дигиталног алата је што је он-лајн, тако да не морамо да размишљамо о томе где смо га сачували, а и дозвољава корекције. У њега могу да се имплементирају и други дигитални алати. Његовим коришћењем садржаји који и нису ученицима занимљиви постају интересантнији. Једина потешкоћа је то што захтева доста истраживања, добру организацију и огроман труд


Предности и потешкоће за ученике

Предности обраде наставних садржаја путем genially дигиталног алата је што ученици на интересантан начин савладавају наставне садржаје и привлаче им пажњу. Потешкоћа је једино то што би им све било интересантније у класичној учионици, где могу да размењују мишљења, такмиче се у брзини играња игрица, а и више обрате пажњу на неке садржаје који им се можда и нису учинили интересантним.


Коментар

Захваљујући колегама из „Наставничке мреже током пандемије“ (групе са Facebook-а), почела сам да мало више истражујем о дигиталним алатима. Упознала сам многе нове алате, за које до сада нисам ни знала.
У данашње време, време дигитализације, ти разни дигитални алати могу да нам веома олакшају рад са ученицима и наставне садржаје учине интересантнијим.