• ЈПД

#325: Моја математика - елипса, хипербола и парабола - утврђивање

Опште информације

 • Наставник:
  Бојан Божановић
 • Назив школе:
  Средња школа Кладово
 • Тип школе:
  Гимназија
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Кладово
 • Предмет:
  Математика
 • Одељење:
  Гимназија - општи смер
 • Број ђака:
  25
 • Тип часа/наставе:
  Систематизација градива
 • Облик рада:
  zoom meeting

Презентација

Elipsa, hiperbola i parabola - 3 zadatka.pdf

YouTube

Корисни линкови

Лични портал:
http://mojamatematika.com/
У циљу извођења наставе на даљину за време ванредног стања уведеног због вируса COVID-19 и груписања садржаја за ученике којима предајем, покренуо сам овај пројекат.
Дигитална солидарност:
https://www.digitalnasolidarnost.gov.rs/usluge/моја-математика/


Циљ и исходи наставе

Циљ часа:
Утврђивање стечених знања из елипсе, хиперболе и параболе кроз израду задатка.

Исход:
Ученик ће бити у стању да:
- примењује једначине елипсе, хиперболе и параболе у задацима различитих нивоа
- повезује једначине кривих другог реда са једначином праве


Детаљан опис

Уводни део (10 минута):
-Ученици путем групног мејла добијају линк за приступ zoom часу који је дан раније најављен путем google учионице
-Окупљање ученика на zoom meeting и отклањање потешкоћа приликом приступа уз помоћ WhatsApp групе
-После логовања (на часу су сви били присутни - PrtSc prisutnih) ученике прво питам за здравље, а затим им износим кратак сиже часа и шерујем свој екран

Главни део (25 минута):
У главном делу часа заједно са ученицима сам вршио израду три задатка.
- Уз помоћ графичке табле и програма Open Board симулирао сам рад на табли у нормалним условима и пренео га путем Zoom meeting-a до својих ученика (ученици су били одушевљени јер до сада никада нису доживели слично искуство)
- Ученици су у сваком моменту могли да питају шта им није било јасно (у реалном времену) при изради задатака
Завршни део (5 минута)
- Захвалио сам се ученицима на пажњи и пожелео да остану код куће и помогну у борби против COVID-19.

Час је трајао 40 минута због ограничења трајања Zoom meeting-a са више корисника у Basic paketu.


Платформе и опрема

- Wacom интерактивна табла
- Open Board апликација
- Zoom апликација
- Google учионица
- G-mail
-WhatsApp група


Дигитални алати

Помоћу Wacoom табле за графичко цртање симулирао сам рад на табли у реалним условима што је престављало изазов и за мене, а крајњи угођај за ученике. Уз помоћ овог алата настава на даљину је била у потпуности реализована.


Литература

Математика 3 - збирка задатака и тестова за III разред гимназије и техничких школа - Ж. Ивановић и С. Огњановић


Самопроцена часа

Оно што сам видео на лицима својих ученика путем zoom meeting и саме реакције у завршном делу часа су ми биле довољне да закључим да је сав труд и енергија коју сам уложио за припрему овог мини пројекта у виду часа имао ефекта код мојих ученика.


Оцена ученика

Ученици су оценили мој час тако што су своје утиске о истом оставили у коментарима у најави часа путем google учионице.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Потрудио сам се да колегама пренесем лична искуства и помогао им да и они реализују овакав вид наставе према својих могућностима.


Предности и потешкоће за наставнике

-Предност је у томе што информатичка знања наставника оживљавају математику и дају јој неку другу димензију
-Приликом припреме часа долази се до нових алата и знања


Предности и потешкоће за ученике

- Нова димензија учења и навикавање на наставу овог типа у даљем школовању која је све више присутна у реалном животу


Коментар

У циљу извођења наставе на даљину за време ванредног стања уведеног због вируса COVID-19 и груписања садржаја за ученике којима предајем, покренуо сам овај пројекат.

Платформа mojamatematika.com првенствено је намењена учењу математике на даљину али и примени информатике у математици.

Садржаји на овој платформи континуирано се додају из дана у дан. На порталу можете наћи видео лекције, курсеве из математике и информатике. Идеја има пуно само је потребно време да се реализују. Очекујте да се портал из дана у дан мења и надограђује.

Улагање у знање је улагање у будућност и зато Вам на порталу нудим учење математике уживо путем ZOOM апликације.