• ЈПД

#326: Кроз игру до знања и укључивање свих ученика у процес учења

Опште информације

 • Наставник:
  Зухра Коничанин
 • Назив школе:
  Авдо Међедовић, Нови Пазар
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Нови Пазар
 • Предмет:
  Босански језик
 • Одељење:
  Телевизијски час
 • Број ђака:
  Ђаци првог разреда
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  индивидуални

Циљ и исходи наставе

Циљ: Научити ученике како се пишу насељена мјеста и систематизација остварености планираних исхода
Исходи: Ученик примењује основна правописна правила (користи велико слово на почетку реченице, за лична имена и насељена мјеста


Детаљан опис

Уводини дио- Усмјеравање ученичке пажње на садржај текста којим обнављамо научена правола писања великог слова. Корелација са Свијетом око нас гдје ученици самостално одгонетну наслов данашње наставне јединице. Истицање циља часа.
Главни дио-Рад на методички обликованом прозном тексту гдје ученици уочавају да су насељена мјеста написана великим црвеним словом.
Након дефиниције насељеног мјеста износимо закључак да се насељена мјеста пишу великим словом.
Након овог правописног правила, ученик у тексту који садржи имена насељених мјеста за које никада није чуо, примјењује логику и дате ријечи не сврстава у непознате. Овакав начин подстиче одређен број ученика сазнају нешто о том насељеном мјесту самостално истражујући. Такође, Вјежбамо писање насењених мјеста са двије ријечи.
Увјежбавање на тексту гдје ученици добијају повратну информацију о тачности.
Завршни дио - Обнављамо усвојена правописна правила писања великог слова кроз игру тачно нетачно. Сва чула су укључена.
Игрица на Ward Wall-у.

Usvajanje pravila o pisanju naseljenih mjesta sa dvije riječi sa obzirom da naš grad ima dvije riječi I da im je pravilo već poznato.
Vježbamo kroz igru I čvamo naučeno od brzog zaboravljanja.


Платформе и опрема

Едмодо, лап топ


Дигитални алати

Ward Wall


Литература

Читанка за први разред


Самопроцена часа

Пратила на Ward Wall-у колико ученици успјешно играју игрицу. Како је вријеме одмицало резултати све бољи.


Оцена ученика

Разговор наБибер групи где нису крили своје одушевљење учењем кроз игру.


Опис подршке

Препорука Ward Wall-а


Предности и потешкоће за наставнике

Двадесет четворочасовна доступност је и мана и предност.


Предности и потешкоће за ученике

Спој лијепог и корисног, а недостатак је зато што немају сви ученици опрему за наставу на даљину.