• ЈПД

#328: Блог као мотивационо окружење за постигнуће у настави физикеСистематизација теме магнетно поље

Опште информације

 • Наставник:
  Синиша Ћулафић
 • Назив школе:
  Миша Стојковић, Гај
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Ковин
 • Предмет:
  Физика
 • Одељење:
  8
 • Број ђака:
  8
 • Тип часа/наставе:
  Систематизација градива
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Циљ: припремити и мотивисати ученике за бољи успех на тесту из области магнетно поље
Исходи: Одабрани из програмских садржаја из свих области, не само из магнетног поља, на пример: Ученик уме да препозна векторске физичке величине, уме да препозна смер деловања магнетне и електростатичке силе, Уме да препозна магнетне ефекте електричне струје, Уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом ...


Детаљан опис

У уводном делу ученицима је представљен план рад (најављене све активности)
Главни део наставе односи се на реализацију иновативног алгоритма A minori ad maius у циљу мотивације ученка за боља постигнућа на тесту из магнетизма кроз стратегије (Повећање жеље за успехом, смањење страха од неуспеха и стицање поверења у споствене вредности). Настава се изводи онлајн путем блога који се модификован тако да поседује све (и више) елементе неких једноставнијих ЛМС-а. Припремљени су интерактивни пдф материјали, са линковима ка филмовима, интерактивним симулацијама (са варирањем параметара са учење путемоткрића), тестовима, затим видео материјали са теоријским питалицама и рачунским задацима, а комуникација се одвија путем имејла,гуглових дељених докумената са давањем повратних коментара и препорука и путем ЗУМ платформе у виду консултација. Ученици сами у коментарима на блогу заказују консултације чиме се развија здрав такмичарски дух, у истим сви учествују. Пре теста ученици раде каху челенџ, након чега се анализира успех и издвајају проблематични делови, који се објашњавају путем ЗУМ консултација и интерактивним материјалима постављеним на блогу. Ученици раде самопроцену и процењују једни друге кроз такмичење и анализу у 3 корака (табела, пфд материјали, зум конференција). На крају ученици раде тест путем гиглових форми са ограничењем трајања и делом да након предаје виде детљно постигнуће и евентуалне грешке. На крају се похваљују најупешнији и даје се анализа по стандардима.


Платформе и опрема

Платформа: Blogger.com
Опрема: Персонални рачунар, Logitech web камера
Средства: Електронска збирка задатака за 8. разред ОШ и материјал постављен на блогу од 2012. годинеДигитални алати

Blogger.com - модификован напредним техникама до пуне функционалности образовне платформе
Комплетан сет гуглових апликација за образовање
Youtube.com
FastStone Capture за снимање садржаја екрана
EpicPen за писање по радној површини
Phet симулације
Електронски интерактивни уџбеник ОЕТ1 за 1. разред СШ
http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com
PDFCreator
Литература

Физика 8, уџбеник за 8. разред ОШ, Аутор Марина Радојевић,Клет
Физика 8, збирка задатака са интерактивном збирком на ЦД-у, Аутори Марина Радојевић и Митко Николов, Клет
Како остварити позитивно окружење за учење, група аутора, Клет-Логос-Фреска
Физика 8, приручник за наставнике, Милан Распоповић, Завод за уџбенике
ФИЗИКА 3, уџбеник за 3. разред гимназије природно-математичког смера, Гојко Димић


Самопроцена часа

Самопроцена је урађена:

анкетирањем ученика путем гуглових упитника
попуњавањем сопствене табеле према захтевима алгоритма A minori ad maius
Чек листом (планирано - остварено, очекивано - остварено)


Оцена ученика

анкетирањем ученика путем гуглових упитника
попуњавањем гуглове табле и лепљењем стикера
коментарима на блогу


Било је подршке од

Нисам имао/ла подршку


Предности и потешкоће за наставнике

Предност је доказана делотворност и учинковитост примењеног алгоритма, задовољство ученика и на крају добри резултати на пробним и правим ЗИ из физике, заинтересованост ученика за даљи ради и самостално неформално и информално стицање знања.
Потешкоћа (ако се тако може рећи) је временски фактор - потребно је прилично времена да се припреми овакав час, али је задовољство резултатима и ученичким коментарима много значајније!


Предности и потешкоће за ученике

Предност је велика заинтересованост за овакав рад.
Потешкоћа у техничком смислу овладавања свим алатима, стицање неопходних дигиталних компетенција за пуну употребу свих модула како би се постигли циљеви.
Једна потешкоћа и сада постоји, како се ради о сиромашној сеоској средини, често постоје проблеми недоступности квалитетног интернета, а неки ученици некају адекватне рачунаре или их немају уопште. За такве ученика припремљени су штампани материјали, а неки ду добили таблете од Министарства.


Коментар

На наставничкој мрежи током пандемије подељен је целокупан материјал са блога. Коментари колега и њихових ученика који су матеијал користили су више ного повољни.
На тај начин увидео сам место својих ученика у односу на вршњаке из целе Србије, а јављали су се и ученици из другигх држава.