• ЈПД

#331: Виртуелни музеј роботике

Опште информације

 • Наставник:
  Драгана Станисављевић
 • Назив школе:
  Радоје Домановић, Београд (Нови Београд)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Нови Београд
 • Предмет:
  Техника и технологија
 • Одељење:
  VII2
 • Број ђака:
  29
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Групни рад

Презентација

Izgradnja virtuelnog muzeja.ppsx

YouTube

Корисни линкови

https://gopro.com/v/V20JXWmXDZ71R

https://www.youtube.com/watch?v=PcvHNbDPaK0 - линк ка филму „Робот и страшило“

http://linoit.com/ - сајт за креирање виртуелних табли уз колаборативни рад

виртуелна табла прве групе: http://skr.rs/prK

виртуелна табла друге групе: http://skr.rs/prE

виртуелна табла треће групе: http://skr.rs/prU

www.artsteps.com – сајт за креирање виртуелних простора

https://www.artsteps.com/profile/5ea18d004d83967b1ec79752/exhibitions - линк ка креираном музеју

 


Циљ и исходи наставе

Циљ: уводити ученике у свет технике и сав. технологије на занимљив начин; омогућити им да исказују креативне способности, да траже сопствена техничка решења и да се доказују у раду, да самостално проналазе информације на интернету приликом истраживачког рада; развијати им критичко мишљење и способност за сарадњу.

Ученик ће умети да: образложи значај примене савремених машина, уочава предности роботизације, објашњава конструкције и механизме робота,истражује и решава задати проблем.


Детаљан опис

Пројектни задатак се односио на тему роботика и реализован је кроз 5 недеља учења на даљину у целом одељењу VII2. Прве три недеље су имале за циљ да активности буду „загревање“ за другу фазу пројектног задатка. Крајњи циљ је била израда виртуелног музеја роботике.

Прва недеља: обрада наставне јединице „Појам,врсте, намена и конструкција робота“ и упознавање ученика са пројектним задатком и активностима које предстоје.

Друга недеља: дом. задатак: Израда робота од расположивих материјала. Ученицима су дати линкови ка упутствима са могућим решењима, али је наглашено да је потребно да развијају креативност и направе сопствену креацију робота. Ученици су предавали слику или кратак видео преко платформе Едмодо. Било је врло занимљивих решења, чак и оних који се крећу уз помоћ електромотора искоришћеног од старе играчке.

Трећа недеља:дом. задатак: Ученици су добили линк ка кратком филму „Робот и страшило“ који је савремена научно-фантастична бајкa о љубави.

Постављена су им питања чији је био циљ да их покрену на размишљање. Потребно је било написати свој утисак, размишљања, осећања..

Четврта недеља: Ученици цу подељени у три групе. Изузети су само ученици који су ангажовани у петој фази. Свака група је имала своју подобласт теме и своју виртуелну таблу коју сам креирала на сајту http://linoit.com/

Пета недеља: На почетку пете недеље тим од 4 ученика чији је задатак био креирање виртуелног музеја добио је инструкције како ће приступити видео конференцијском састанку са мном на коме су добили оквирна упутства и план рада. Музеј има веома оригиналан облик детелин


Платформе и опрема

Опрема:
рачунар (лаптоп са камером)
Платформе:
Едмодо (комуникација, задавање задатака, прикупљање радова, анкете, сараднички рад)
Microsoft Teams (за видео-конференцијске позиве)


Дигитални алати

Gimp (обрада слика)
Snipping Tool (исецање дела екрана)
Power Point (израда презентације за потребе презентовања ученицима путем видео конференције у циљу планирања актвиности


Литература

- Уџбеник „Техничко и информатичко образовање“ за 7. разред аутори: Алекса Вучићевић и Ненад Стаменовић
- Интернет


Самопроцена часа

Самопроцену сам извела једноставним упоређивањем планираних и реализованих активности. Међу реализованим активностима биле су све планиране, али је била и једна непланирана – гледање и анализа филма „Робот и страшило“.


Оцена ученика

Евалуацију пројектне наставе спровела сам кроз анкету коју су ученици попунили преко платформе Едмодо.


Било је подршке од

Нисам имао/ла подршку


Опис подршке

Педагог школе је дала своје мишљење на рад пре пријаве на Конкурс и то је подршка што се неко заинтересовао за то што радим, издвојио време за детаљну анализу и веома се похвално изразио о свему. Добила сам савет да представим активности и кроз филмић и размениле смо мишљења око циљева и исхода.


Предности и потешкоће за наставнике

Овакав вид наставе у великим одељењима, када нису подељена на групе, лакше је реализовати кроз наставу на даљину. У настави у школској учионици ове активности би било лакше реализовати са половином одељења. Мислим да ми је у овом конкретном великом одељењу предност била били у процесу учења на даљину.


Предности и потешкоће за ученике

Ученици су напоменули у евалуацији да су имали осећај заједништва док су радили на виртуелним таблама. То је било битно и за мене као наставника, а и за ученике.
Недостаци су што неки ученици не читају пажљиво упутства па су због тога неке активности имале мале застоје и потешкоће у реализацији.


Коментар

Овај рад је за ученике био значајан из више разлога: имали су задатке различитог нивоа сложености и самим тим били су прилагођени различитим могућностима ученика. Успостављена је интеракција међу ученицима која је била у функцији учења. Ученици су примењивали научено и из других предмета, повазивали су садржаје са садржајима из свакодневног живота, прикупљали су и излагали своје идеје, оригинална и креативна решења, имали су могућност избора, слободног изношења мишљења. Подстицана је њихова интелектуална радозналост. Оно што је прилично важно – показали су висок степен самосталности.