• ЈПД

#332: Француска кухиња у свачијем дому

Опште информације

 • Наставник:
  Лидија Недељковић
 • Назив школе:
  Милан Илић Чича, Аранђеловац
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Аранђеловац
 • Предмет:
  Француски језик
 • Одељење:
  6/2 6/3 6/4 6/5 6/6
 • Број ђака:
  129
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Ученици су сами бирали начин рада, мада је већином био индивидуалан

Презентација

Mini projet-Au restaurant.ppsx

YouTube

Корисни линкови

Линк видео снимка помоћу ког је ученицима представљен задатак мини пројекта:
https://youtu.be/5brgE9Bl668

Видео снимак је направљем помоћу алатке FlashBack Express 5
Ученици су добили линк ( по позиву) са youtube-а у својој Google учионици.


Циљ и исходи наставе

Циљ:
Упознавање ученика са француском гастрономијом, истраживање и презентација садржаја. Упознавање француске традиције и културе.
Исходи:
Ученик је у стању да:
-познаје називе јела француске кухиње
-познаје делове менија француског менија
-разуме основне сличности и разлике између своје и фр. кухиње и прихвата разлике
-организује сопствено учење на основу претходног знања
-јасно искаже писменим путем тражени садржај
-разуме важност поузданости иформација<


Детаљан опис


Ученици добијају задатак и инструкције у вези са израдом пројекта путем видео лекције.
На основу примера једног француског менија и прецизних упутстава како да врше претраге, ученици су усмерени да истраживање спроведу на правилан начин и избегну најчешће грешке. Уз видео лекцију, они имају прилику да погледају и једну презентацију о француској кухињи која ће им послужити како писта за даље истраживање.
Вршећи претраге, ученици осмишљавају назив и праве сопствени избор за мени свог ресторана. У зависности од степена личне креативности, они праве мени. Готов рад се шаље наставнику.
Ученици попуњавају анкету о степену мотивације и успешности оваквог начина рада.

Ученици веома добро прихватају видео лекције. Већина њих је оценила овај начин рада као веома занимљив и поучан. У овом тренутку, на њихов степен мотивације је додатно утицао глас наставника на који су навикли. Већина њих сматра да им је било важно што су прецизна упутсва за рад могли да чују више пута.
Овакав приступ је допринео да се мини пројекат изведе и у оваквим условима.
Нарочито бих истакла позитивну страну израде овог мини пројекта који је дословно захтевао индивидуално залагање ученика, јер је сваки рад морао да буде аутентичан.


Платформе и опрема

Google classroom


Дигитални алати

Видео снимак је направљен помоћу алатке FlashBack Express 5
Ученици су добили линк ( по позиву) са youtube-а у својој Google учионици.


Литература

Aurelie Combriat, Philippe Liria, JEZIK 6, CLUB ADOS 2, UDŽBENIK ZA 6. RAZRED, Klett D.O.O

Самопроцена часа

Самопроцена часа је извршена помоћу личне checklist-е у којој се процењује од 1-5 :
-Начин/ тон обраћања
-способност излагања
-прецизност у давању упутства за рад
-јасно постављање циља
-јасно постављен задатак
-правописна прецизност


Оцена ученика

Помоћу анкете.


Било је подршке од

Нисам имао/ла подршку


Предности и потешкоће за наставнике

Не постоји могућност да се деси грешка или да се нешто заборави приликом издавања налога за рад. Ученицима су доступни сви садржаји.
Потешкоће се могу јавити у вези са организацијом групног рада као и нејаеднаким условима за рад ученика.


Предности и потешкоће за ученике

Ученици могу да преслушају задатке више пута.
Не могу да добију одговр наставника одмах, него морају да сачекају да им одговори. Намају сви ученици подједнаке услове за рад. Поједни ученици не разумеју значај поштовања инстукција за рад.


Коментар

У овом случају нека посебна литература није имала значај при креирању овог мини пројекта. Смернице и идеје за рад су потекле од учешћа на различитим семинарима и личног залагања.