• ЈПД

#334: Све о њивама - настава на даљину

Опште информације

 • Наставник:
  Љиљана Спасић
 • Назив школе:
  Коста Стаменковић, Српски Милетић
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Оџаци
 • Предмет:
  Природа и друштво
 • Одељење:
  први
 • Број ђака:
  23
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  фронтални, индивидуални

Циљ и исходи наставе

Циљ часа:
- Стицање знања о њиви као култивисана животна заједница, о биљкама које се гаје на њиви, животињама које живе на њиви и са радовима људи на њиви.
- Препознавање биљака и животиња које живе на њиви и њихове међусобне повезаности.
- Стицање знања о значају њива и њене заштите.
- Подстицање радозналости и истраживачког духа ученика.


Детаљан опис

Час је реализован преко zoom апликације.
У уводном делу часа ученици кроз игру „Укрштеница“ (која је направљена у wordwall) понављају научено о природним животним заједница. По начину настанка осим природних животних заједница, на овом часу ученици су упознати и са једном култивисаном животном заједницом, а то је њива.
У главном делу часа ученици се упознају са новом лекциом кроз презентацију (која је направљена у prezi), а у потпуности прати градиво из њиховог уџбеника, с тим да је обогаћена сликама. Понављање наученог о њивама по групама кроз квиз трка коња (learningapps). Задавање домаћег задатка: израда задатака у радној свесци која прати уџбеник и треба да пронађу на интернету карактеристике о некој биљци или животињи која живи на њиви и да у оквиру стикера на Padlet зиду поставе слику одабране врсте и напишу шта су сазнали о тој врсти.
У завршном делу остављају утиске о часу користећи linoit.


Платформе и опрема

Наставу oнлине реализујем преко ZOOM апликације, за додатна питања и упутства користимо Skype. Сaв материјал о наученој лекцији и домаћи задатак ученика се налазе у Google Classroom. Опрему коју су ученици користили су лаптоп, таблет и телефон.


Дигитални алати

- игрица укрштеница Wordwall.net
- презентација Prezi.com
- квиз Learningapps.org
- linoit.com
- Padlet


Литература

- Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе, Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Александар Петровић, BIGZ
- Природа и друштво 3, радна свеска за трећи разред основне школе, Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Александар Петровић, BIGZ


Самопроцена часа

Све ово што радим и улажем свој труд и време, и ако неки пут буде јако захтевно, врло брзо се заборави када видим да су ученици задовољни и срећни, а и брже усвајају предвиђено градиво.


Оцена ученика

Евалуацију часа увек одрадим преко linoit. На тај начин имам увид шта им се свидело, а шта не на часу. То користим да бих поправила недостатке за следећи час. За овај час ученици су остављали своје коментаре да им се час свидео и да им је било забавно на часу.


Било је подршке од

Нисам имао/ла подршку


Опис подршке

Све сам сама организовала. Жеља ученика за оваквим обликом рада, мени даје вољу да им дигитално учење што више приближим.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности су у коришћењу различитих дигиталних садржаја. У Google Classroom и Padlet имам увид у појединачни домаћи задатак сваког ученика, где им могу указати где су погрешили.
Недостатак је физичка раздвојеност коју успевамо донекле решити путем часа преко Zoom апликације.


Предности и потешкоће за ученике

Предност за ученике је што имају могућност различитог начина учења (кроз игре, презентацију, претраге на интернету). Оспособљавање ученика за коришћење различитих дигиталних алата.
Недостатак је повремени губитак интернет везе.


Коментар

Волим дигиталну наставу и у овом периоду сам усавршила дигиталне копетернције. Ученици воле овакав облик рада и успешно усвајају наставно градиво.