• ЈПД

#335: Путовање у Африку - пројекат инспирисан романом Кроз пустињу и прашуму Хенрика Сјенкјевича

Опште информације

 • Наставник:
  Тамара Бањац
 • Назив школе:
  Бранко Радичевић, Стапар
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Сомбор
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  6-2
 • Број ђака:
  10
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

Тумачење књижевно уметничког дела Кроз пустињу и прашуму користећи ИКТ и представљање Црног континента кроз предмете биологија и географија.
Активности пројекта допринеле су развијању читалачке и дигиталне писмености ученика и успешној изради макета и паноа. Исходи : ученик користи ИКТ у истраживању, прикупља податке, обрађује податке, приказује резултате , прави мапе животињског света. Компетенције: за учење, за комуникацију, рад са подацима, дигитална, сарадња.

Детаљан опис

Авантуристички роман Р.Крусо је прошле године одлично прихвађен, па смо исти тип романа Кроз пустињу и прашуму читали у допунском избору лектире ове године. Идеја пројекта била је приказати делове Африке које већина ученика није имала прилику да види (виртуелна екскурзија), прављење малог речника речи које су заступљене у делу, навођење карактеристика животиња које се појављују на Црном континенту, истицање неколико најпознатијих племена Африке, као и анализа дела. Наставник је представио идеју ученицима и предложио да се тема обради кроз пројекат „Путовање у Африку “ , изнео идеју о учешћу на конкурсу након што је добио сагласност родитеља (створио ситуацију за активацију деце). Заједно са ученицима је договорен начин рада, направљен план активности и подела задатака. Ученици су бирали групе према својим жељама( лингвисти, биолози и географи-туризмолози ), наставник је координисао рад група, пратио преношење знања. Текстови су послати наставници у електронској форми преко онлајн платформе Едмодо или качени на онлајн програме. Свакодневна је била и комуникација преко Вибер апликације. Реализација пројекта је трајала три недеље, а подршка ученицима и праћење од стране наставника -нису изостали. Учење путем открића било је евидентно у савлађивању онлајн алата . Наставник је битан део интеграције мултимедија у настави, јер је његова воља за учењем, добар пример ученицима који га следе.
У ходнику школе је постављена одељенска изложба макета и паноа коју су направили.


Платформе и опрема

Платформа Едмодо за свакодневну размену материјала и комуникацију са ученицима. Зум платформа за час и за обуку за дигиталне апарате као и за праћење урађеног.
Од средстава сам користила лаптоп и мобилни телефон, као и ученици на самом часу.


Дигитални алати

Adobi Spark направили смо анимацију о Африци каква је била у време радње наше лектире. Book creator служио нам је да направимо мултимедијалну књигу са занимљивостима оних делова Африке који се помињу у лектири. Mentimetar- за утврђивање знања и проверу процене часа. Linoit- за издвајање најбитнијих особина главних ликова. Thinglink- за уцртавање биљака и животиња на нему карту Африке, Аirpano.


Литература

Зоран Гаврић - Пројектна настава, Београд 2008.

Активно учење приручник за примену метода активног учења/наставе - др Иван Ивић, проф.др Ана Пешикан, Слободанка Антић, Београд 1997.

https://www.youtube.com/watch?v=xWS28cb4CK0 - Туторијал о Линоиту

https://www.thinglink.com/scene/1048249942214180865 Туторијал о Тхинглинку


Самопроцена часа

Проценила сам час кроз чек листу остварености исхода водећи рачуна да ли су сва задужења која сам поделила ученицима испуњена и у којој мери су били самостални, како је изгледала њихова сарадња и комуникација, да ли су сви подједнако сарађивали и како је изгледала та интеракција, који су њихови продукти активности, каква је била атмосфера у групи.


Оцена ученика

На сајту menti.com ученици су одговарали на питања у анонимној анкети помоћу својих телефона.Гласање је било одговарање на питања :
Свиђа ми се овај начин рада -да - не
Овакав начин рада ми је занимљивији -да -не
Сарађивао сам са осталима у групи -да -не


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Наставник информатике је, дао смернице за качење часа на Youtube. Наставник географије је поделио деци задатке везане за истраживање племена и усмерио их како да направе макете. Наставница биологије је дала неколико предлога. Директор установе подстицао запослене да се пријаве.


Предности и потешкоће за наставнике

Два дигитална алата сам самостално учила и то на енглеском језику; био је то изазов који бих поновила. Неисправна камера на дотрајалом лаптопу била је потешкоћа за наставника, ученици нису приметили овај проблем- садржај мог екрана са њима сам делила преко апликације Зоом којој сам истовремено приступила и са мобилног телефона. Наставник постаје ментор и даје упутства како да ученици самостално користе мултимедијалне алате.


Предности и потешкоће за ученике

To што нису сви ученици једнако дигитално компетентни, али сарадничко учење је дало резултате и потешкоће смо претворили у предност.
То што смо користили нове дигиталне програме које су морали савладати нпр. Linoit i Thinglink .Интернет је веома качио и то је била највећа препрека од свих јер су у питању онлајн алати.


Коментар

Имам сагласност свих родитеља ученика за објављивање лика малолетног ученика који су учествовали у пројекту Путовање у Африку. Ученицима је овакав начин рада занимљивији и активни су чак и они ученици који су у школи на редовним часовима успавани. Родитељи су сагласни да је овакав начин рада врло користан њиховој деци. Нису сви родитељи дали сагласност, па у пројекту нису учествовали сви ученици.