• ЈПД

#351: ИНТЕРАКТИВНА СЛИКА-Квизови из Српског језика, Математике, Природе и друштва, едукативни материјали

Опште информације

 • Наставник:
  Марина Ђурђевић
 • Назив школе:
  Бранислав Нушић, Београд (Вождовац)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Вождовац
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност, Математика, Природа и друштво
 • Одељење:
  Продужени боравак за трећи разред
 • Број ђака:
  22
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Индивидуални рад

Презентација

ЗА КОНКУРС.pptx

Корисни линкови

Линк интерактивне слике: https://www.thinglink.com/scene/1319349690394738691
Моји радови су објављени у ФБ групи НАСТАВНИЧКА МРЕЖА ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ, као примери добре праксе: https://www.facebook.com/groups/2276404816000821/post_tags/?post_tag_id=2276686349306001
Сајт школе:https://www.nusicbg.org/


Циљ и исходи наставе

Циљ: Утврђивање и продубљивање знања из Српског језика, Математике, Природе и друштва, опште културе, путем интерактивне слике која садржи квизове и едукативне материјале.

Исходи: Ученици знају садржаје конкретних наставних јединица, обухваћених квизовима.
Богате своја знања коришћењем едукативних материјала.


Детаљан опис

Након одгледаних ТВ часова и урађених домаћих задатака, ученицима сам припремала квизове за утврђивање знања из Српског језика, Математике и Природе и друштва. Линкове квизова сам прослеђивала ученицима путем Viber група за ученике. Главна мотивација им је била такмичење са другарима из одељења и уписивање у табелу са резултатима.


Платформе и опрема

Онлајн платформе за прављење материјала: https://www.thinglink.com/, https://quizizz.com/, https://wordwall.net/, https://view.genial.ly/, https://www.youtube.com/
Платформа за комуникацију са ученицима: Viber групе
Средства и опрема: лаптоп/таблет/телефон са камером, интернет, звучници


Дигитални алати

-YouTube за одабир аудио материјала
-Google Images и Wikipedia за одабир одговарајућих слика и садржаја
-Интернет странице установа културе за виртуелни доживљај


Литература

-За припремање наставних садржаја користила сам дигиталне уџбенике из Српског језика, Математике и Природе и друштва за трећи разред издавачке куће БИГЗ.
- Стевановић Душица, Шпанска села и мачји кашаљ, Дивит, Београд, 2004.


Оцена ученика

Ученичка евалуација, након сваког одиграног квиза или прелиставања едукативног материјала, се остваривала исказивањем одушевљења путем појединачних Viber порука приликом комуникације са мном.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Због једноставног приступа свим материјалима, моје колеге су их делиле међу собом путем друштвених мрежа, давале их својим ученицима, бодриле ме у коришћењу различитих платформи и прављењу квалитетних садржаја.
У прављењу свих материјала, велику подршку ми је пружила и моја породица.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности: брз и једноставан приступ свим онлајн платформама, квалитетније повезивање садржаја више наставних предмета кроз аудио-визуелни приступ, бесплатне онлајн платформе и дигитални алати, иновативност, креативност и свестраност у раду.
Недостаци: недовољна дигитална писменост појединих наставника, опрема за рад, слаба интернет конекција.


Предности и потешкоће за ученике

Предности: самопроцена након сваког одиграног квиза/прелистаног садржаја кроз преглед резултата, једноставан приступ садржајима, независна платформа са које се приступа материјалима (телефон/таблет/лаптоп), учење кроз игру на другачији начин.
Недостаци: директна комуникација са учитељицом, један уређај на више корисника, слаба интернет конекција/изостајање исте.