• ЈПД

#352: Трговинско пословање за време ванредног стања

Опште информације

 • Наставник:
  Mарија Старчевић
 • Назив школе:
  Трговачка школа, Београд (Стари Град)
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Стари град
 • Предмет:
  Трговинско пословање
 • Одељење:
  1/4
 • Број ђака:
  24
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Пошто је ово био први час након почетка ванредног стања, циљ је био да се ученици подсете градива које су научили у школским клупама, као увод у нову наставну јединицу, то је појам продавца. На крају часа ученици ће знати:н ко је продавац, које су његове радне обавезе, задатак, какав је профил продавца, којка су му знања и вештине потребне да би био успешан у свом послу.


Детаљан опис

Опис часа је теже извести јер није био класичан час, са интеракцијом ученика.
Желела сам да на почетку часа са ученицима поновим оно што су већ научили, како би им било лакше да наставе са новим градивом. Пошто је ово стручан предмет, желела сам да кључне елементе градива пређем још једном, акцентујући шта је то што би они свакако требало да знају на крају првог разреда, а да истовремено и науче нову наставну јединицу, која је за њих врло занимњива и практично применљива.


Платформе и опрема

Час је приказиван на РТС планети


Дигитални алати

Power point презентација


Литература

уџбеник Трговинско пословање за први разред трговинске школе, аутори: Љубомир Милосављевић, Мила Јанчетовић, Љубисав Јоловић, Љубивоје Младеновић. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,


Самопроцена часа

Самопроцена је врло оштра, јер је то било прво појављивање пред камерама, са тремом идрхтавим глчасом,али сам задовољна целином часа, мислим да сам све битне појмове поновила, обрадила, појаснила.


Оцена ученика

Рекције ученика којим иначе предајем у школи су биле позитивне. Гледали су били су задовољни и разумели су ново градиво, што је било најбитније.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Колегиница која таккође предаје овај предмет, али са много више година радног стажа је пратила сваку мој корак и проверила сваку изговорену реченицу, дајући ми смернице уколико негде погрешим. Њено име је Снежана Стојнић.


Предности и потешкоће за наставнике

Ослањање на сопствена средства, која су у главном оскудна, неприпремљеност и као и увек, када је нешто ново, онда изгледа далеко теже него што јесте. Умреженост наставник, доступност информација које можемо користити, приступ неким сајтовима исл су мане. Да се ово применило са већом припремом наставника, резултат би био далеко бољи, али мислим да смо сјајно одговорили на овај изазов.


Предности и потешкоће за ученике

Недовољна информатичка писменост, јер још у основној школи, чини ми се, информатика се не учи како би требало, није постављена као предмет на место које јој припада. Социјални статус ученика којима предајем је ввврло низак па ученици нису били у могућности некада ни основне елементе комуникације да испуне (немају интернет, нити рачунаре, услове за рад исл)


Коментар

Промените ове семинаре и стручна усавршавања која нам нудите, јер, ево, показало се да ништа нису помогла наставницима у ово време. Све што сам користила у настави, научила сам ван тих стручних усавршавања.