• ЈПД

#354: Постер - реклама за производ са слоганом који су ученици осмислили

Опште информације

 • Наставник:
  Душица Даишевић
 • Назив школе:
  Машинска техничка школа 14. октобар, Краљево
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Краљево
 • Предмет:
  Енглески језик
 • Одељење:
  1 / 1, 2, 3
 • Број ђака:
  87
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  фронтално-индивидуални, групни

Циљ и исходи наставе

Циљ : активирати ученике да кроз игру утврде урађену лексику, да сарађују и искажу креативност ,знање и покажу иницијативу.
Исходи: Ученици су у стању да препознају и примене потребне придеве, да разликују занимљиво од незанимљивог, да анaлизирају потребе потрошача, да синтетишу битне информације.


Детаљан опис

На претходном часу радили смо Advertising - рекламе и научили доста корисних придева, како да искажемо слагање или неслагање с нечим, како да неког убедимо у нешто, жалимо се поводом купљеног производа.Ученицима је додељен задатак да раде пројекат у групама ( сами су се поделили ). У оквиру пројекта је требало да направе постер – рекламу са слоганом на енглеском језику. Постер је требало да послужи за продају одређеног производа, а да при изради истог ученици користе придеве које смо учили, проучавају потребе потрошача, како их убедити, како бити уверљив и јасан у пласирању производа, а уједно бити и духовит. Понуђене су им следеће теме : компјутерска игрица, електрична кола, онлајн курс страних језика, воћна ужина, али им је дата и слобода да самостално одаберу тему.
Морали су да траже информације на интернету, да уче да одвоје битно од мање битног. Осмишљавање слогана је такође посебна техника јер он мора да буде кратак, али довољно јак, убедљив и да садржи информације које ће занимати купца.
У току израде постера ученици су се јављали за помоћ, слали пробне примерке при чему су добијали повратне информације и инструкције.Допало им се, јер су могли да искажу креативност, да сарађују, да размењују идеје и то што су изашли из оквира свакодневног рада.
Такође, показали су спретност и знање при коришћењу дигиталних садржаја, осећај за естетику и визуелно, тачност у изражавању. Оно што сам приметила је да актуелна тема корона вируса није прошла без трага у њиховој души.


Платформе и опрема

Гугл учионица, рачунар


Дигитални алати

You tube, презентације, алати са гугл диска,Word, Paint, Poster maker


Литература

Solutions 3rd edition, сопствене идеје


Самопроцена часа

Ученицима се допао начин рада, били су усхићени и пуни нових идеја, комуницирали смо путем гугл учионице и попуњавањем упитника.


Оцена ученика

Оценили су час као успешан, задатак им се допао, срећни су што су упознали себе као нове, надарене младе људе.


Било је подршке од

Нисам имао/ла подршку


Предности и потешкоће за наставнике

Настава на даљину има предности и мане, као и све. Потешкоће су јер немају сви адекватну опрему и довољно ИКТ вештина. Наставнику недостаје жива реч на коју је навикао.
Предности су јер наставник може да ужива у радовима својих ученика, неки су право откриће, посебно стидљиви и наставник може да утиче на повећaње самопоуздања код ученика.


Предности и потешкоће за ученике

Ученици имају рок за предају радова па могу да организују ваљано своје време.Стидљиви ученици ће се лакше окуражити да покажу шта знају и подићи ће своје самопоуздање.Занимљиво им је када презентујем садржај са you tube – а , а воле истраживачке задатке , када им кажем да нешто сами пронађу па препричају шта су нашли, уче да одвoје битне од мање битних информација.Такође, мислим да им недостаје дружење, више на одморима него на часовима.


Коментар

Желим другима и себи још пуно овако лепих и оригиналних радова.