• ЈПД

#358:  Династија Немањић

Опште информације

 • Наставник:
  Дејан Крунић
 • Назив школе:
  Медицинска школа Београд, Београд (Савски Венац)
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Савски венац
 • Предмет:
  Историја
 • Одељење:
  1-8
 • Број ђака:
  31
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

слика за конкурс.jpg

Корисни линкови

https://prezi.com/8ousb4maid87/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Једно од снимљених предавања:
https://drive.google.com/open?id=1wTSW1jEpys9hyrGWJV0bvqfFzD8bnbGM


Циљ и исходи наставе

1. Циљ часа да се ђаци упознају са периодом успона, највећег процвата и пропасти средњовековне Србије.
Исходи часа: Ученици знају да препознају и наброје владаре из династије Немањић, кратко опишу њихов рад и деловање на ширењу и јачању српске средњевековне државе. Такође знају да пронађу на историјском атласу важна места и догађаје у том периоду историје.


Детаљан опис

Дана 8.04.2020. у 12 часова ученици су приступили преко скајп платформе, заказаном часу из историје. Уследило је кратко обнављање лекције са предходног предавања, а онда обрада новог градива. Ученици су узели активну улогу у предавању постављајући питања и дајући своје коментаре и сугестије. На крају предавања добили су домаћи задатак и најаву са следећу лекцију.


Платформе и опрема

Скајп апликација


Дигитални алати

Прези презентација
Јутјуб снимци


Литература

Уџбеник за 1. разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике. Београд
Србија у доба Немањића, Сима Ћирковић
Педагогија, Трнавац, Н. Ђорђевић, ЗУНС, Београд


Самопроцена часа

Ученици препознају да је данашња наставна јединица наставак наставне јединице: Досељавање Срба на Балкан и примењују своје знање из предходне наставне јединице да би лакше и боље разумели данашњу наставну јединицу. Такође усвајају градиво из централног дела часа и примењују га у будућим наставним јединицама. На крају усвајају и почињу да развијају критичко мишљење из завршног дела часа.


Оцена ученика

Ученици редовно раде домаће задатке и веома су заитересовани за тему коју обрађујемо, сугестијама, питањима и анализама доприносе побољшању наставе.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

У виду савета и сугестија са колегама из верске наставе и колегама из географије.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности су биле у виду ангажовања ђака и њихову жељу за наставком образовања, која дају наставнику додатну мотивацију за рад. Такође предности које доносе модерне технологије у настави.
Потешкоће су везане само за техниче проблеме.


Предности и потешкоће за ученике

Предности за ђаке су свакако растерећенији приступ часу, пријатнија атмосфера која доводи до већег ангажовања ученика у самом часу.
Потешкоће су такође само на техничким проблемима.


Коментар

Желим да похвалим све ђаке свих разреда којима предајем на великом ангажовању на настави на даљину.