• ЈПД

#359: Трешња и дека у роману Мој дека је био трешња Анђеле Нанети

Опште информације

 • Наставник:
  Татјана Пилиповић
 • Назив школе:
  Светозар Марковић Тоза, Нови Сад
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Нови Сад
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  VI 2,3
 • Број ђака:
  54
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Циљ и исходи наставе

Циљеви: мотивисати ученике да прочитају роман „Мој дека је био трешња“ Анђеле Нанети који спада у домаћу лектиру, објаснити композицију дела са освртом на форме приповедања, истаћи вредност природе у животу човека и објаснити значај трешње у митологији српског и других народа, развијање креативности и маштовитости.
Исходи: - ученик је у стању да разговара о композицији дела
- прави разлику између приповетке и романа
- усвоји и разуме нови појам фабуле
- уочи различите фор


Детаљан опис

Први изазов који је постављен пред наставника је да мотивише ученике да прочитају лектиру.У ту сврху наставник је направио кратак анимирани мотивациони филмић на Biteabe.Задтак филмића је био да наговести збивања у роману и тако потакне ученичку радозналост и наведе их да прочитају читав роман. Путем вибер група су постављали питања када им нешто није било јасно,тако да смо остварили комуникацију.На исти начин су изнели и своје утиске о лектири.Уводни део часа протекао је у упознавању са интерактивном презентацијом израђеном у алату Genial.ly. Тада се прешло на главни део часа.Пошто је раније са ученицима вођен разговор о бакам и декама који је био веома емотиван за ученике,наставник се трудио да у времену изолације не узнемирује дечије емоције, па се базирао на причу о пролећу и омиљеном пролећном воћу. Тако је презентација конципирана да ученицима пружи информације и занимљивости о трешњи.Изведена је паралела између Приче о богињи Лади и овог дела.Ученици су погледали руски анимирани филм напревљен по мотивима,а изазов је представљало што је филм титлован на енглеском,па је наставник усмерио ученике да направе корелацију и употребе своје знање енглеског језика.Ученицима је представљен нов појам–фабула и дат је редослед збивања у роману.Истовремено су утврђени и облици приповедања који су заступљени у роману.У завршном делу часа ученици су могли да се забаве слушањем музике,читањем рецепта за прављење колача од трешње и решавањем квиза о прочитаном роману.


Платформе и опрема

Google classroom
Genual.ly
Quzziz.com
Biteable.com


Дигитални алати

Гугл учионица за Српски језик и књижевност
Вибер група шестог разреда за српски језик и књижевност
Genyal.ly-алат за прављење интерактивних презентација
Quzziz.com-алат за прављење квизова
Biteable.com-алат за креирање мултимедијалног садржаја


Литература

„Чаролија стварања“ читанка за српски језик и књижевност за шести разред основне школе, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић, Логос, 2019.
„Методика креативне наставе српског језика и књижевности“ Симеон Маринковић, Креативни центар, 1994.


Самопроцена часа

Самопроцена часа извршена је на основу упитника eвалуације који су попунили ученици. Приложен је линк до упитника који су ученици поуњавали.


Оцена ученика

По анализи комеентара ученика закључено је да им се овакав вид наставе допао и био им је занимљив због тога што им пружа разумевање предмета и његову примену у реалном животу. Истовремено,овај начин рада прати дневну рутину сваког ученика понаособ,а постоји могућност враћања на занимљивости и креирање презентације на властити начин.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

размена савета и искустава


Предности и потешкоће за наставнике

Потешкоће су недостатак личног контакта. Најлепши је рад када можемо лицем у лице да износимо коментаре. Сјај у оку деце тешко је надокнадив у оваквим условима.


Предности и потешкоће за ученике

Ученици нису пријавили никакве потешкоће. Задатке, као и упитник за тестирање читања и разумевања прочитаног, успешно су решили.