• ЈПД

#360: Дигитализација наставне јединице о храни на француском језику за пети разред

Опште информације

 • Наставник:
  Војка Миловановић
 • Назив школе:
  Доситеј Обрадовић, Пожаревац
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Пожаревац
 • Предмет:
  Француски језик
 • Одељење:
  5/1 5/2
 • Број ђака:
  61
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  Индивидуални

Циљ и исходи наставе

Циљ: усвајање вокабулара у вези са храном, партитивног члана и одређеног члана уз глагол aimer
Исходи : именује намирнице, именује врсте оброка, говори о храни коју воли, разуме и пружа основне информације о количини, разуме и користи партитивни члан, разуме и користи одређени члан испред намирница уз глагол aimer


Детаљан опис

У уводној и почетној фази ученици су добили линк видеа који је наставник претходно направио и поставио на свој Jутјуб канал где су могли да виде писање и изговор одређених намирница.Задатак је био да понављају наглас називе намирница како би савладали изговор и меморисали речи. Други део задатка се односио на писање: ученици су могли да бирају или да нацртају намирнице и испишу називе у свесци или да у фотографије намирница убаце називе..У средишњој фази, наставник је у оквиру платформе ThingLink направио презентацију где су ученици могли да се упознају са навикама у исхрани њима већ познате породице из уџбеника Брен. У изради вежбе, наставник је користио слику из уџбеника, унео реченице на француском и српском као и аудио запис истих. Ученици су добили линк ка платформи где су могли да се упознају са оброцима на француском језику, партитивним чланом и одређеним чланом са глаголом волети. Наставник је унео сва битна објашњења о употреби ових граматичких јединица.Задатак је био да науче градиво са презентације и да наставнику поруком изложе проблеме у усвајању градива као и да наведу да ли је било проблема у разумевању објашњеног градива. У завршној фази ученици су добили вежбу кроз коју је требало да примене научено градиво, фотографишу свој рад и пошаљу наставнику на заједничку Вајбер групу. Наставник је радове спаковао у видео запис уз помоћ програмаWindows movie maker и поставио на свој Јутјуб канал.


Платформе и опрема

Мобилни телефон, Вајбер, апликације за обраду фотографије, ThingLink платформа, Audacity платформа за снимање звука, Windows movie maker, Youtube, лаптоп


Дигитални алати

Вајбер, апликације за обраду фотографије, ThingLink платформа, Audacity платформа за снимање звука, Windows movie maker, Youtube за прављење наставног материјала, обједињавање материјала, презентовање садржаја и размену информација са ученицима.


Литература

Barrière I. (2019). « Un smartphone en classe ? Et si on dépassait les interdits ? », Revue Méthodal, numéro 3 (juillet), p. 21-31
Ganea A. (2014). « L’exploitation des resources authentiques virtuelles dans l’enseignement du français langue étrangère », Synergies Roumanie, n°9, p. 43-51
Дурбаба, О. (2011). Теорија и пракса учења страних језика, Београд, ЗУНС
Микић, Ј. (2008). Наставна целина у ко


Самопроцена часа

Самопроцена часа извршена је кроз разговор у Вајбер групи са ученицима о самом наставном материјалу који је наставник припремио и начину рада, где су се ученици врло похвално изразили о овим елементима. Овакав став ученика потврђен је њиховим редовним учешћем у каснијим активностима, спремности да задатке раде самостално и да исправљају грешке на које им је наставник указао.


Оцена ученика

Није спроведена посебна анкета међу ученицима, већ се само на основу порука које су ученици слали могло да закључи да су били задовољни презентованим градивом, вежбама и начином рада.


Опис подршке

Ученици су пружали наставнику подршку кроз своје коментаре о наставном материјалу у циљу прављења што квалитетнијег наставног материјала.


Предности и потешкоће за наставнике

Наставни материјал је пратио аудио снимак наставникових објашњења. Није било никаквих потешкоћа.


Предности и потешкоће за ученике

Ученици су могли више пута да слушају, гледају и прате корак по корак објашњења и изговор као и да све то понове сами. Уколико неком није било јасно упутство за рад или није могао да отвори упутство за рад, наставник је таквим ученицима помагао објашњењима и другим решењима.