• ЈПД

#361: Дигитална припрема матураната смера фармацеутски техничар за полагање стручне матуре

Опште информације

 • Наставник:
  Гордана Швоња Парезановић
 • Назив школе:
  Медицинска школа 7. aприл, Нови Сад
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Нови Сад
 • Предмет:
  Фармацеутска технологија
 • Одељење:
  Фармацеутски техничари
 • Број ђака:
  68
 • Тип часа/наставе:
  Систематизација градива
 • Облик рада:
  Индивидуални, групни, тимски

Циљ и исходи наставе

Циљеви:
Повезивање и утврђивање стечених знања и практичних вештина у изради фармацеутских препарата.
Формирање дигиталне базе знања из предмета фармацеутска технологија, неопходног за полагање стручне матуре.
Обнова пређеног градива и припрема ученика за матурски стручни испит.
Дељење садржаја потребног за полагање стручне матуре.
Исходи:
Ученици самостално знају да израде, спакују и сигнирају фармацеутске препарате.
Ученици понављају градиво потребно за стручни испит


Детаљан опис

Блок настава из фармацеутске технологије на даљину одвијала се преко Google classroom-а и веб блога специјално формираног за овај наставни модул. Ова блок настава обухвата припрему за матуру и представља детаљну систематизацију градива, као и увежбавање израде фармацеутскух препарата. Имајући у виду да матуранти неће бити у могућности да практично израђују препарате, изграђен је веб блог који обухвата подсетник градива неопходног за правилну израду, паковање и сигнирање фармацеутских препарата.
Ученицима је преко Гугл учионице објашњен детаљан поступак рада. Ученици су у групама добили задужење да направе подсетник једног дела градива, а појединачно сваки ученик је требао да испише поступак израде за лековите препарате након објављеног и поновљеног градива.
Наставник је систематизовано градиво у текстуалном и илустрованом облику објављивао на страници која је направљена на платформи wееbly-а. Фармацеутски препарата су имали пратећи видео снимак где су ученици могли да се подсете поступка израде.Одређена поглавља су пратили задаци у виду игрице да би могли да понављају градиво. Почетна страна је осмишљена да благовремено обавештава ученике о свим новостима везано за полагање матурe у условима наставе на даљину.
Задаци из приручника за матуру су стављени у електронски тест тако да би ученици могли да провере спремност за полагање матуре.
Формирање овакве базе знања матурантима се олакшава систематизација и понављање градива потребног за полагање матуру.


Платформе и опрема

weebly, Гугл учионица, електронска пошта, рачунар, мобилни телефон


Дигитални алати

Weebly - креирање веб стране
Гугл документи - израда тестова
Thinglink alat - креативни облик понављања градива, корошћењем текста, слика и видео снимака.
Learningapp - креирање игрица у виду задатака при понављању градива
YouТube - видео снимци практичне израда препарата


Литература

Фармацеутска технологија 1 за други разред медицинске школе; Кристијан Карин.
Фармацеутска технологија 2 са практикумом за трећи разред медицинске школе; Горица Попов Снежана Стојменовић.
Фармацеутска технологија 3 са практикумом за трећи разред медицинске школа; Горица Попов Снежана Стојменовић.
Приручник о полагању матурског испита
у образовном профилу фармацеутски техничар, ЗУОВ.


Самопроцена часа

Самопроцена је урађена на основу заинтересованости ученика, њиховој сарадњи, као и посећености сајта.


Било је подршке од

Колега


Предности и потешкоће за наставнике

Предности:
Временска и просторна флексибилност;
Усавршавање ИКТ алата за наставу;
Стиче нова искуства.

Потешкоће:
Већа оптерећеност наставника;
Неопходна доступности технологије: рачунара, мобилних телефона и нтернета;
Потребна добро познавање ИКТ алата;
Недостаје непосредна комуникација у учионици;
Непознаница у коришћењу различитих платформи.Предности и потешкоће за ученике

Предности:
Oсамостаљивање ученика у раду;
Осим учења градива, учи се коришћење различитих апликација;
Подстицање истраживачког рада;
Материјали за учење су стално доступни;
Временска и просторна флексибилност.

Потешкоће:
Ученици практично у школској лабораторији не увежбавају израду препарата;
Учење зависи од доступности технологије: рачунара, мобилних телефона и интернета.