• ЈПД

#364: Савремени медији (ПЛАКАТ, БИЛБОРД, РЕКЛАМА)РТС платформа

Опште информације

 • Наставник:
  Бојана Ристић
 • Назив школе:
  Павле Савић, Београд (Звездара)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Звездара
 • Предмет:
  Ликовна култура
 • Одељење:
  трећи
 • Број ђака:
  Ученици трећег разреда
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Фронтални

Презентација

Т_Plakat,bilbord.pptx

Корисни линкови

https://rtsplaneta.rs/video/show/1412124/


Циљ и исходи наставе

Образовни задаци:
Усвајање знања о новим ликовним терминима - визуелне комуникације
( реклама, плакат, билборд)
Усвајање знања о функцији плаката, билборда, реклама
Васпитни задаци: Развијање свести о улози естетских вредности и визуелних комуникација у ужем и ширем окружењу
Функционални задаци: Навикавање ученика да активно, стваралачки долазе до креативних решења
Исходи : Ученик ће бити у стању да разуме савремене медије њихову важност и разлике између наведених медија.&l


Детаљан опис

У уводном делу часа помоћу асоцијације анаграма и ребуса долазимо до назива наставне јединице (Плакат, билборд, реклама)
У главном делу часа упознајем ученике са начинима визуелне комуникације.
Шта је реклама, где можемо да видимо рекламу и шта се све рекламира.
Потом прелазимо на плакат. Објашњавам ученицима шта је плакат, како треба да изгледа и шта треба да садржи, а потом показујем на примеру и постепено радим плакат за једну позоришну представу.
Након плаката објашњавам шта је билборд, шта треба да садржи и где треба да се налази. Потом кроз задатак објашњавам и показујем који су кораци при изради једног билборда.
У завршном делу часа кроз задатак добијам повратну информацију о стеченом знању и задајем домаћи задатак (Реклама за лампу која је јединствена).


Платформе и опрема

Моја школа РТС,
Лап-топ
Google учионица,


Дигитални алати

Програм за снимање CAMTASIA
PowerPoint


Литература

Уџбеник: Ликовна култура 3; Милутин Мићић, Гордана Мићић; ЛОГОС 2014. ;
Свет у мојим рукама; ликовна култура за трећи разред; Невена Хаџи Јованчић; КЛЕТТ 2019.


Самопроцена часа

Самоевалуација и евалуација часа извршена на нивоу стручног већа анализом часа.


Оцена ученика

Ученици су путем гугл учионице износили своје коментаре, постављали питања и послали своје домаће задатке.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Подршку сам добила од колега просветних саветника који су својим саветима и сугестијама помогли при изради саме презентације, односно часа који је емитован на РТС платформи.
Велику подршку и помоћ сам добила и од саветника из Министарства просвете, науке и технолошког развоја.


Предности и потешкоће за наставнике

Предност наставе на даљину је што може да јој се приступи било када уколико постоје техничке могућности и обиље материјала које може да се искористи у образовне сврхе.
Нисмо ограничени ни временом ни простором.

Мана наставе на даљину је објективност процене знања ученика.


Предности и потешкоће за ученике

Час се прати из породичног окружења и могућност праћења наставе у било које време.


Коментар

Овакав вид наставе може да се користи као један од начина извођења наставе.