• ЈПД

#366: Жива бића морских дубина у Падлету - заронимо једноставно и сарадљиво у колаборативну наставу!

Опште информације

 • Наставник:
  Кристина Перишкић
 • Назив школе:
  Бранко Радичевић, Мали Зворник
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Мали Зворник
 • Предмет:
  Биологија
 • Одељење:
  8 - 2
 • Број ђака:
  9
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

Како поставити питање током истраживања?
Вештине комуникације долазе до изражаја када је потребно поставити право питање које ће указати на постојање проблемске ситуације и дефинисање проблема.
Да ученици науче да селектују информације и податке, како би их презентовали као поуздане.
Приказ података или резултата истраживања помоћу одговарајућих интернетских алата.


Детаљан опис

Ток изведене наставе на даљину (по фазама):

*Уводни део - Важно је добро упутити питање јер ће то касније утицати на квалитет добијених одговора.

*Разрада - Детаљан документ/ план који тачно описује низ корака и секвенци које је потребно пратити током прикупљања података за дати пројекат.
Елементи плана прикупљања података су:
- сврха
- предмет (шта? )
- тип података
- ко прикупља податке, а ко дизајнира план
- где?
- учесталост
- начин приказа / представљања

*Закључак - Приказ података или резултата истраживања
Слике
- готово за сваку врсту приказа постоји и алат који се може преузети са интернета или користити бесплатно или уз симболичну надокнаду.

Иновативне методе учења: колаборативно учење омогућава индивидуалност током истраживања, а по приказу резултата и припадност групи.

Активно учешће ученика - свака активност се вреднује, сумирана активност након пет појединачних тачних и проверених објава.

Интерактивност и креативност : могућност израде радова у електронском облику и у папирном облику (после тога фотографисати и послати), по вољи сваког ученика.

Овај приступ допринео је унапређењу наставних резултата и жељеним исходима јер креирани материјал користе наредне генерације, допуњавајући га.


Платформе и опрема

Гугл учионица, вордпрес блог за комуникацију са ученицима; школски лап-топ, ученички компјутери, таблет уређаји, телефони, школске свеске и прибор за писање, камере телефона, енциклопедије, 1000 зашто-1000 зато.


Дигитални алати

Падлет - једноставан алат за колаборативно учење, сарадњу и креативност при учењу, могућност постављања и дељења садржаја са осталим ученицима - сарадницима где једни имају могућност увида у радове других користећи истовремено те радове као драгоцени ресурс за учење обавезних наставних садржаја (екологија)


Литература

https://padlet.com/
https://bioiekoznaneko.wordpress.com/
Субаков-Симић, Г., Радни уџбеник биологије за осми разред основне школе, Логос, 2011.
Пејаковић, С., Имперл, С., 1000 зашто 1000 зато, ИП Вук Караџић Београд. , ИП Зора, Сремски Карловци, 1991.


Самопроцена часа

Посебно конципиран документ - табеларни приказ - чек листа коју попуњавам након утисака анкетираних ученика креатора наставног материјала. Анкета гугл-формс користи посебно осмишљена питања на основу табеле и чек листе.


Оцена ученика

Ученици добијају анкетни листић на којем је кроз неколико питања испитан степен њихова заинтересованости за тему, степен заинтересованости наставника, актуелност и занимљивост теме и финални изглед пројекта.


Опис подршке

Free MOOC / курсеви којима могу приступити сви; пружају приступачан и флексибилан начин за учење нових вештина, унапређење каријере и пружање квалитетних образовних искустава како би учили у циљу развоја каријере и концепта целоживотног учења.


Предности и потешкоће за наставнике

- заинтересованост
- мотивација
- неинформисаност
- опремљеност


Предности и потешкоће за ученике

- дигитална писменост
- вештине презентације
- претраживање извора
- раздвајање важног и неважног
- тачност и поузданост података из разних интернетских извора


Коментар

Уколико постоји могућност додатног ангажмана стојим на располагању.