• ЈПД

#367: Пример е-учења у припремној настави из биологије

Опште информације

 • Наставник:
  Ивана Дамњановић
 • Назив школе:
  Иво Андрић, Београд (Раковица)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Београд-Раковица
 • Предмет:
  Биологија
 • Одељење:
  пет одељења осмог разреда
 • Број ђака:
  130
 • Тип часа/наставе:
 • Облик рада:
  индивидуални

Циљ и исходи наставе

Циљ часа је понављање градива у вези са системом органа за варење (почев од најједноставнијих до најсложенијих организама) које је обрађено у 6, 7 и 8. разреду у циљу припремања за завршни испит.
Исходи: ученик разуме еволутивни ток развоја система органа за варење хране; разликује типове исхране; разуме начин функционисања органела и органа за варење; уочава разлике у грађи органа за варење код различитих група животиња, разуме поделу организама према начину исхране.


Детаљан опис

Настава на даљину је реализована на платформи Едмодо, која има обједињен сет услуга за управљање е-учењем: дистрибуција материјала, квизова, задатака, анкета. На овај начин им је прослеђен видео направљен у Анимото програму, у којем је представљен развој система органа за варење почев од једноћелијских организама до човека. У видеу су представљене схеме грађе система за варење што је значајно ради подсећања, обзиром да градиво ученицима није ново. Наведене су кључне ствари које су потребне за утврђивање већ стеченог знања.
Видео је праћен квизом за проверу знања. Ученици имају могућност да више пута ураде квиз, и на тај начин утврде градиво. Питања су затвореног типа како би могли одмах добити повратну информацију о успешности решавања теста. Такође, у одговарајућем питању се налази интерактивна слика (убачен линк у питање) грађе система за варење човека направљена на платформи Едукаплеј. Ученици могу више пута поновити ову вежбу, приказано је време које су утрошили на рад, а такође имају могућност да добију информацију о улози органа које су означавали на слици.
По предаји теста, ученици имају увид у задатке које су тачно, односно, нетачно урадили (и где су погрешили). У Едмодо дневнику могу видети њихове резултате, а информацију о томе у којој је мери час понављања помогао ученицима сам добила помоћу Едмодо анкете.


Платформе и опрема

Edmodo


Дигитални алати

Educaplay-софтвер за креирање интерактивних задатака, у овом конкретном примеру је јако значајна интерактивна слика људског тела на којој ученици означавају органе који су им задати. Имају могућност да више пута понове. Такође, овај софтвер омогућава и креирање ребуса, игре меморије итд.
Animoto-програм за креирање видеа, пружа комбиновање слика, текста, видео клипова, музике.


Литература

Т. Лазаревић, В. Миливојевић, Т. Прибићевић, Т. Миљановић, уџбеник за 6. разред основне школе, Герундијум, Београд, 2015
В. Миливојевић, Т. Миљановић, Т. Лазаревић, Т. Прибићевић, уџбеник за 7. разред одновне школе, Герундијум, Београд, 2015
Калезић,M: Основи морфологије кичмењака, ЗУНС, Београд, 2001


Самопроцена часа

Циљ је реализован као и исходи.


Оцена ученика

Спроведена је анкета на Едмоду, ученици који су учествовали (око 40%) су означили опцију да нису имали потешкоћа и нејасноћа у раду.


Предности и потешкоће за наставнике

Обзиром да се дуго бавим е-учењем нисам имала посебних потешкоћа.


Предности и потешкоће за ученике

Ученици нису имали потешкоћа.