• ЈПД

#368: Како се пише - школица правописа на крају четвртог разреда основне школе

Опште информације

 • Наставник:
  Дијана Јовановић
 • Назив школе:
  Краљ Петар I, Ниш (Палилула)
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Ниш-Палилула
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  IV1
 • Број ђака:
  24
 • Тип часа/наставе:
  Систематизација градива
 • Облик рада:
  индивидуални

Презентација

Како се пише – школица правописа.pptx

Корисни линкови

Презентација за час: https://view.genial.ly/5eb9d00bb618f00d9953d94a/presentation-pravopis
Упитник (самопроцена): https://forms.gle/X2ZuLxPQPvGtfuBv7
Упитник (провера наученог): https://forms.gle/NG8UqW6r7bSyxVnz8
Сви задаци рађени у другим алатима су саставни део презентације.


Циљ и исходи наставе

Проверити степен усвојености знања из правописа на основу стандарда из српског језика за крај првог образовног циклуса.
1СЈ.1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места
(једночланих), назива школе
1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања имена држава и места и
њихових становника; користи наводнике при навођењу туђих речи; правилно пише
присвојне придеве (-ов/-ев/-ин, -ски/-чки/-шки); правилно пише сугласник ј, речцу ли и речцу не.
<


Детаљан опис

Припремна активност:
Ученици су процењивали своје знање (степен усвојених правописних норми) по одређеним областима (онако како су обрађиване у четвртом разреду). Процењивали су и бирали начин обнављања (понуђени су им познати, често коришћени алати у време онлајн наставе, а они су их рангирали).
Уводни део часа: Ученици се прво упознају са садржајем презентације и начином обраде -бирају како ће да је ,,користе.
Главни део часа: Ученици самостално пролазе презентацију (уважава се њихово предзање, начин на који желе да уче и брзина којом раде). Презентација је припремљена тако да користи алате које су сами изабрали а садржај задатака обухвата правописне норме где су у току године највише грешили, Могли су да више пута раде неке задатке, да прегледају део по део презентације и сл.
Завршни део часа: Без обзира на то како су презентацију гледали и прелазили задатке, сви су били у обавези да ураде упитник на крају. Питања у упитнику креирана на основу материјала са националних тестирања за ученике 4. разреда.
Додатне активности: Претраживали су и корисне линкове у презентацији и коментарисали исте (неколико ученика).
Посебна активност је била писање вести за ,,Наше новине. Ту су показали посебно интересовање и жељу да наставе са писањем када су угледали једно дигитално издање новина и свој чланак у њима.


Платформе и опрема

Гугл учионица - ту су постављани задаци.
За припрему материјала користила сам рачунар и радила у Гугл упитнику и бесплатним веб-алатима.Дигитални алати

Гугл упитник - (помогао ми је у припреми материјала за час- ученици проценили знање и изразили жељу како да уче).
Genialy - Користи се у главном делу часа. Ученици бирају начин како да прођу све садржаје у презентацији.
LearningApps - разноврсни типови задатака у овом алату помогли су ученицима да вежбају.
Quzizz - на захтев ученика, направљена 4 квиза у овом алату (омиљен јер је најближи игри).


Литература

Завод за унапређење образовања и васпитања: https://zuov.gov.rs/alati/
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Публикације: https://ceo.edu.rs/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b5/
Општи стандарди постигнућа - образовни стандарди: https://ceo.edu.rs/wp-content/uploads/publikacije/Obrayvoni%20standardi%20za%20prvi%20ciklus/Standardi4_srpski_cir.pdf


Самопроцена часа

Урађена је на основу ученичких одговора о самом часу (задовољство презентацијом и задацима), као и резултатима након провере која је урађена у Гугл упитнику.


Оцена ученика

Ученичка евалуација је урађена у алату Lino it:
http://linoit.com/users/dijanajovanovic/canvases/%D0%A3%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%20%D0%BE%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Колегинице су прегледале готов материјал за час и дале корисне савете.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности - усавршавање дигиталних компетенција наставника (увек има нешто ново да се научи и да се алат искористи и прилагоди циљу). Овако припремљен материјал лако је касније дорађивати, кориговати у зависности од одељења, ситуације.
Потешкоће - недостатак времена.


Предности и потешкоће за ученике

Предност за ученике се огледа у индивидуализацији - ученицима је омогућено да самостално савладавају материјал на свој начин (бирају пут, брзину, начин).
Додатна активност (улога новинара) се показала изузетно корисном зато што су ученици и не слутећи, опет увежбавали правилно писање.
Потешкоће - овакав начин рада није погодан за све типове часова или предмете.