• ЈПД

#369: ДЕЧЈА СИМФОНИЈА ЈОЗЕФ ХАЈДН

Опште информације

 • Наставник:
  Маја Матијевић
 • Назив школе:
  Десанка Максимовић, Футог
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Нови Сад
 • Предмет:
  Музичка култура
 • Одељење:
  4/3
 • Број ђака:
  23
 • Тип часа/наставе:
  Обрада наставне јединице
 • Облик рада:
  Индивидуални

Циљ и исходи наставе

Циљ часа: Подстицање на активно слушање музике, уочавање шаљивог карактера
сложеног музичког дела и препознавање дечјих инструмената
Задаци часа: развијање интересовања за музичку уметност; стицање навике
слушања музике; подстицање стваралачког ангажовања ученика ;подстицање
изражавања ученика о слушаном делу; развој креативности и индивидуалности


Детаљан опис

Час почиње у Google-учионици, где се налази поставка задатка.Презентација је на Тинглинку у ком су ученици већ доста радили и добро се сналазе.Кликом на прву иконицу + ученицима се отварају врата концертне дворане.Они филмом,направљеним у Аdobe Sparku,обилазе дворану кроз коју их води Моцарт,један од Хајднових највећих пријатеља,што ће ученици касније и сазнати.Кликом на следећу иконицу лупицу, ученици се подсећају шта је концертна дворана и виде снимке неких од најпознатијих концертних дворана на свету.Када кликну на црну иконицу са нотама тада се појављују Моцарт и Бетовен и воде децу на један необичан концерт.Задатак ученика је да открију шта је небично,посебно у извођењу ове композиције.Кликом на иконице упитника ученици ће одговорити на питања у вези са одслушаном композицијом и тако изнети свој доживљај,открити темпо,извођаче и име композиције.Следећи кораци воде ученике до сазнања ко је био Јозеф Хајдн,како је настала “Дечја симфонија“, шта је гудачки квартет и откривају још неке појединости из Хајдновог стваралаштва.Иконица црвеног узвичника носи задатак за ученике да представе цртежом или речима оно што је на њих оставило најјачи утисак.Црвени упитник крије квиз у апликацији quizziz за кратку проверу наученог.Крај часа је релаксирајућ, клик на иконицу џојстика доноси игрицу мемори у learningapps-у. Сличице на плочицама игрице су у вези са темом часа (дечји музички инструменти, гудачки квартет, менует, Хајдн...)За домаћи задатак деца праве музичке инструменте.


Платформе и опрема

Google classroom
Viber група са ученицима
лап-топ
мобилни телефон


Дигитални алати

ThingLink – Интерактивна табла на којој слика или видео клип представља платно са повезаним кључним тачкама.
AdobeSpark је алат за израду ефектних презентација, постера и видеа.
LearningApps апликација нуди могућност креирања едукативних игрица и квизова.
Quizizz – Занимљиви обрасци за оцењивање у виду квизова које сами креирамо.


Литература

Музичка култура, Распевано дете 4 уџбеник
Интернет


Самопроцена часа

Веома сам задовољна дигиталним алатима које сам користила за обраду наставне јединице јер су усклађени са узрастом и дигиталним компетенцијама ученика. Наставни садржај је приказан на интересантан начин. Ученици радо прихватају садржај и задатке. Продукти њиховог рада су богати и разноврсни.Материјал за рад су користиле и колеге.


Оцена ученика

Ученицима се изузетно допада овакав начин рада. Oни су изражавали утиске вербално или у писаном облику приликом комуникације са мном, родитељима и другарима.


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Највећу подршку имала сам од колегиница из актива. Доста колега је материјал користило у настави и дало одличне коментаре.Подршку су дали и родитељи јер је све што се деци нуди изузетно лако,лепо и едукативно- рекли су.
Имала сам и подршку колега из региона у ФБ групи Балканска наставничка мрежа.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности:нуди могућност повезивања више дигиталних садржаја што доприноси држању пажње ученика, наставни садржај је лак за даље прослеђивање,доприноси развоју дигиталних компетенција наставника, алати су бесплатни .
Недостаци: могућност прекида интернет сигнала, у вишечланим породицама које имају један рачунар ученик неће моћи да се у потпуности посвети задатку.


Предности и потешкоће за ученике

Предности: занимљиво, увек и лако доступно, ученицима је потребан само телефон или рачунар ,самостални су у савладавању наставног садржаја и коришћењу ИКТ-а.
Недостаци: нема сарадње као што је у учионици