• ЈПД

#392: Учите боље и брже са блог-сајтом

Опште информације

 • Наставник:
  Венера Арсенов Бојовић
 • Назив школе:
  Јован Јовановић Змај, Ковин
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Ковин
 • Предмет:
  Енглески језик
 • Одељење:
  3 разред
 • Број ђака:
  20
 • Тип часа/наставе:
  Провера знања
 • Облик рада:
  индивидуални

Презентација

Brze i bolje sa blog sajtom (1).pdf


Циљ и исходи наставе

Циљ часа је систематизација предходног градива. Ученици су усвајали годишње доба, месеце које обухвата свако годишње доба; колико траје и када почиње свако годишње доба; активности које се одвијају; одећа; као и различите временске прилике и промене у природи (биљни и животињски свет) у пролеће, лето, јесен и зиму.


Детаљан опис

Праћење и вредновање у дигиталном окружењу заснива се на учесталој повратној
информацији која је најчешће аутоматизована и не пружа је наставник. Тиме је наставницима омогућен флексибилнији процес праћења и вредновања ученичких постигнућа уз много мање времена, новца и енергије. Дигитална технологија подстиче развој формативног оцењивања и разноврсног начина прикупљања података о ученичким постигнућима. Праћење и вредновање ученичких постигнућа дигиталним алатима и обрасцима обогаћује наставни процес чинећи га савременијим и атрактивнијим. Осим тога, дигитализација процеса праћења и вредновања омогућује сталну доступност инструмента за вредновање, неограничени приступ решавању обликованих питања и задатака за проверу знања, симулацију, колаборацију, учење кроз игру и увид у резултате учења. Међу једноставним алатима када изводим сумативну оцену и вредновање је Google Forms за који сам се определила у настави на даљину. Тест је садржао четири дела. У првом делу испод слике требало је уписати назив годишњег доба, у другом делу на основу датог описа треба означити понуђено годишње доба, у трећем делу треба дати одговор на питања везана за гардеробу у годишњим добима и у четвртом делу дати одговор на време.


Платформе и опрема

Weebly.com i Google classroom


Дигитални алати

Google учионица, документа, упитници и презентације, Google Drive, Viber, You tube, Kahoot, Quizlet, Liveworksheets, Canva, Genially


Литература

Playway to English 3, уџбеник и радна свеска, Клетт, https://www.freechildrenstories.com
https://www.funbrain.com, https://pbskids.org, https://www.highlightskids.com,
http://en.childrenslibrary.org, https://www.funbrain.com,
https://www.audiobookcloud.com/ViewByCover.aspx?categoryID=33


Било је подршке од

Колега


Опис подршке

Колегиница и ја заједно уређујемо сајт, обзиром да смо у овој школској години заменили школе и радна места у којима радимо.


Предности и потешкоће за наставнике

Знањем, умењем и хтењем до циља.


Предности и потешкоће за ученике

Ученици су материјалима и алатима приступали према личним способностима и интересовањима уз помоћ својих родитеља, обзиром да су у питању ученици на млађем школском узрасту.