• ЈПД

#400: „Кирија“, Бранислав Нушић

Опште информације

 • Наставник:
  Тања Ђорђевић
 • Назив школе:
  Милица Павловић, Чачак
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Чачак
 • Предмет:
  Српски језик и књижевност
 • Одељење:
  шести
 • Број ђака:
  педесет два
 • Тип часа/наставе:
  Мешовити тип
 • Облик рада:
  индивидуални

Циљ и исходи наставе

После реализоване активности ученик ће бити у стању да:
- одговори на питања о животу и књижевном раду Бранислава Нушића;
- критички сагледа ситуацију у којој се нашла једна сиромашна породица;
- објасни утицај друштвених прилика на мотивацију поступака главних јунака;
- препозна уметничка својства и облике казивања у тексту;
- анализира елементе композиције драмског дела и карактеризацију ликова;
- истражује користећи различите изворе информација;
- препозна значење непознатих речи.


Детаљан опис

Припрема и реализација часа текла је у више фаза, корака.

*Први корак – припрема
На стриму Гугл учионице наставник истиче линк који ученике води до Линоит табле.
На овој интеракртивној огласној табли наставник поставља:
- садржај одломка Кирија, Бранислава Нушића, у пдф-у;
- снимак представе Кирија - Позориште „Славија“ са јутјуба;
- интерактивну слику – Драма и драмски појмови

*Други корак – обрада
Дана предвиђеног за обраду дела, наставник преко Гугл учионице даје смернице и истиче линк који ученике води до интерактивне лекције, наставних садржаја креираних у веб-алату Версал

*Трећи корак – утврђивање
Када заврше рад на интерактивној лекцији, ученици се упућују да погледају презентацију, видео материјал направљен за потребе овог часа, на Јутјуб каналу

*Трећи корак - вежбање
Наставник истиче линк који води до вежбе креиране у алату wordwall.nет на којем ученици вежбају усвојене појмове о драми и утврде познавање непознатих речи.

*Четврти корак - провера
Преко Гугл теста ученици проверавају своје знање.

*Пети корак – домаћи задатак
Наставник истиче линк који води до Падлет зида на којем се налазе упутства за израду домаћег задатка. Урађени задатак ученици треба да окаче на зид Падлета.

*** Следи онлајн анкета у облику Гугл теста преко које ученици износе утиске о реализованој активности.


Платформе и опрема

Гугл учионица
Јутјуб
Линоит
http://linoit.com/users/tajjja/canvases/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%2C%20%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9D%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%9BДигитални алати

Коришћени алати:
Versal – за израду интерактивне лекције
Movie Maker – за израду видео презентације
Padlet – за домаћи задатак
Linoit – за оглашавање, истраживачке задатке
Wordwall.net – за израду вежби
Thinglink – за израду интерактивне слике
Google forms – за израду тестова


Литература

Др Јелена Журић, Трагање за плавом звездом, Читанка за шести разред, Издавачка кућа Едука


Самопроцена часа

Самопроцену сам урадила на основу коментара ученика и њихових утисака о реализованој активности.


Оцена ученика

Преко анкете направљене у Google forms спроведена је евалуација и оцена часа.
Велики број ученика био је задовољан оваквим начином рада.
Највише им се допада интерактивна лекција у Версал алату, видео презентација и провере преко Гугл теста.


Било је подршке од

Нисам имао/ла подршку


Предности и потешкоће за наставнике

Предност:
Боља организација времена, осмишљавање квалитетнијег и креативнијег материјала.

Недостатак:
Недовољна дигитална писменост једног броја ученика и недостак техничких средстава за реализацију исте.
Валидан инструмент за проверу ученичких постигнућа.


Предности и потешкоће за ученике


Нису пријавили никакве потешкоће.