• ЈПД

#401: Пројектна настава на даљину - од идеје до реализације - рециклирај, не бацај

Опште информације

 • Наставник:
  Анђела Обрадовић
 • Назив школе:
  Техничка школа Милева Марић Ајнштајн, Нови Сад
 • Тип школе:
  Средња стручна школа
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Нови Сад
 • Предмет:
  Израда прототипова и модела
 • Одељење:
  ДТО31, ДТО41
 • Број ђака:
  15+15
 • Тип часа/наставе:
  Пројекат
 • Облик рада:
  Групни рад

Циљ и исходи наставе

Циљеви пројектне (блок) наставе: развијање тимског рада и креативности код ученика, критичког мишљења, размишљања на тему о рециклирању, освешћивање о очувању природе - како дрвни шкарт или отпадак направити у нешто лепо и корисно...

Исходи: ученици су савладали дате задатке успешно, умеју да презентују своје радове, усвојили су стечена знања које могу да примене у другим предметима и у пракси, научили да самостално и у групи истражују и стварају.


Детаљан опис

Припрема пројекта је текла споро, али се после неког времена убрзала. 31.03.2020.смо стартовали, у виду задавања задатка и циља пројекта који се треба испунити. Ученици су одмах прионули на рад. Први део задатка су биле идејне скице и конструктивни цртежи. Уз редовне консултације, наставак рада се базирао на одабиру материјала за рад (ученици су потражили у кућама рециклажни материјал). Неки ученици имају радионице код куће, па су им родитељи помогли у одређеним сегментима - користили су дрвне отпатке. Поступке рада су бележили фотографисањем, заједно са техничким описом, и слали су ми путем мејла или платформе. На тај начин сам пратила реализацију пројекта. Кроз цео пројекат сам им давала сугестије како да побољшају радове, међусобом су се консултовали и упоређивали методе израде. Имали смо укупно четири званична састанка, поред осталих консултација, и после сваког састанка добијали су формативну оцену, и на крају бројчану. Ученици су били врло задовољни и сматрам да су сви циљеви и исходи испуњени.


Платформе и опрема

Мајкрософт Тимс, лаптоп и паметни телефон


Дигитални алати

Трело табла (главни алат), лино табла, јутуб снимци, канва, гугл драјв...


Литература

Дрвне конструкције, М.Потребић, ЗУНС
Циљеви ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, презентован јавно онлајн документ о побољшању живота на нашој планети
Лични чланци са портала Дрвотехника


Самопроцена часа

Пројектна табла је подељена са осталим колегама из струке, оценили су одличним.


Оцена ученика

Ученике сам питала за време консултација колико су генерално задовољни исходом - они су презадовољни, свидео им се овакав начин наставе, тема пројекта и резултати.


Било је подршке од

Школе


Опис подршке

Подршка је стигла од целе школе - колега, родитеља и саме деце... Родитељи су бодрили своју децу кроз цео пројекат, а колеге су ми помогле са корисним саветима.


Предности и потешкоће за наставнике

Предности: у удобности свог дома планирам и изводим наставу; почела сам у великој мери да користим веб алате које до сада нисам толико или уопште користила, а одлични су за припрему и извођење наставе (сигурно хоћу убудуће).
Потешкоће: приликом прегледа одређених нпр. цртежа дешава се да фотографија није јасна или не може да се стекне дојам о правој размери и димензијама (немају сви ученици инсталиране програме за цртање код куће), због тога ни формативно оцењивање није можда најреалније.


Предности и потешкоће за ученике

Предности: у удобности свог дома решавају задатке; консултују се кад год пожеле; чешће и одговорније обављају задатке.
Потешкоће: немају сви ученици исте услове рада - паметне телефоне, рачунаре, програме и слично, па се довијају како год умеју и знају. Врло су сналажљиви. Не варају и не муљају већ прихватају изазов. Недостају им дружења, ипак је лакше неке задатке завршити у редовној настави...