• ЈПД

#402: Велике битке у онлајн окружењу

Опште информације

 • Наставник:
  Душан Станковић
 • Назив школе:
  Браћа Рибар, Доња Борина
 • Тип школе:
  Основна
 • Сектор:
  Јавни
 • Општина:
  Мали Зворник
 • Предмет:
  Природа и друштво
 • Одељење:
  IV/1
 • Број ђака:
  7
 • Тип часа/наставе:
 • Облик рада:
  фронтални, индивидуални, групни, рад у пару

Презентација

Velike_bitke_u_onlajn_okruzenju_Dusan_Stankovic.pdf

YouTube

Корисни линкови

Квизиз: http://skr.rs/pom
Мудл: https://lms.dusanstankovic.in.rs
Маричка битка: http://skr.rs/poN
Косовска битка: http://skr.rs/poG
Гугл тест: http://skr.rs/pof
Кахут: http://skr.rs/poE
Тики-токи: http://skr.rs/poO
Линоит: http://skr.rs/pWm
Тинглинк: http://skr.rs/pW0
Гугл упитник: http://skr.rs/pWK


Циљ и исходи наставе

Циљ
Упознавање ученика са догађајима који су довели до слабљења српске државе, основним подацима о Маричкој и Косовској бици, као и са ситуацијом у Србији после ових дешавања.
Исходи:
По завршетку часова ученик ће бити у стању да:
- закључи ко је први схватио турске освајачке намере;
- објасни када, где и како се одиграла Маричка битка;
- објасни када, где и како се одиграла Косовска битка;
- закључи у каквом је положају била Србија након Косовске битке;
- самостално оцени свој рад и рад других.


Детаљан опис

Први час
Ученици су на Зум платформи.
1. корак: Припремају се за час тако што се у веб алату Квизиз врши провера раније усвојених знања о Немањићима.
2. корак: Истицање циља часа: Велике битке
3. корак: Самостално проучавање видео лекцијa/квизова на Мудл платформи (Маричка и Косовска битка)
4. корак: Евалуација постављених циљева/исхода
Након што савладају лекције ученици проверавају своје знање на Гугл тесту.
5. корак: Анализа урађеног теста на Зум платформи
6. корак: Домаћи задатак
- обновити наставне садржаје из лекција
- још једном решити тест
- на Мудл форуму дискутовати на тему коју је поставио учитељ - Како би се Србија развијала у случају да су Вукашин и Угљеша Мрњавчевић поразили турску војску у Маричкој бици?
- прва група ученика: Израда временске ленте Србија Немањића. Освајање Балкана у Тики-Токи веб алату
- друга група ученика: Израда интерактивне табле у Линоиту - Јунаштво српских ратника у народним песмама
- трећа група ученика: Израда интерактивне карте у Тинглинку - Велике битке
Други час (након пет дана)
Ученици су на Зум платформи.
1. корак: Припрема ученика за час
Провера знања о великим биткама у квизу Кахут
2. корак: Истицање циља часа: Велике битке
3. корак: Презентација и анализа радова група
Прва група ученика: Временска лента Србија Немањића. Освајање Балкана (Тики-Токи)
Друга група ученика: Јунаштво српских ратника у народним песмама (Линоит)
Трећа група ученика: Велике битке (Тинглинк)
4. корак: Ученичка евалуација помоћу Гугл упитника


Платформе и опрема

Онлајн платформе:
Мудл систем за управљање учењем
Зум платформа за видео-конференцију
Гугл диск
Јутјуб
Опрема:
-рачунар, веб камера, графичка табла са оловком, микрофон, звучници


Дигитални алати

Користио сам Qizizz, Educaplay, Kahoot,Tiki-Toki, Linoit, ThingLink, QR stuff. Употребљени алати су допринели решавању одређених васпитно-образовних проблема. Повећана је мотивација, ефикасност учења, пажња и сарадња. Обезбеђена је индивидуалузација, рационализација времена, правовремена и потпуна повратна информација. Ученици су систематично напредовали и били у могућности да вреднују часове.


Литература

Уџбеници:
Ковачевић, В. и Бечановић, Б. (2019). Природа и друштво, уџбеник за четврти разред основне школе. Београд: Klett.
Ковачевић, В. и Бечановић, Б. (2019). Природа и друштво, радна свеска за четврти разред основне школе. Београд: Klett.


Самопроцена часа

Самопроцена часова је урађена помоћу обрасца за посматрање и вредновање школског часа. У сваком од пет предвиђених стандарда извршена је процена присутности показатеља у одговарајућим индикаторима. Поједина запажања су евидентирана у току реализације часова, док је један део запажања евидентиран након реализације свих планираних активности.


Оцена ученика

Ученичка евалуација је реализована помоћу Гугл упитника. На Зум платформи поделио сам екран и пројектовао QR код линка на којем се налази упитник. Ученици су помоћу телефона скенирали код, а затим попуњавали упитник. Код је креиран помоћу QR stuff веб алата за креирање QR кодова. Упитник се налази на линку http://skr.rs/pWK


Било је подршке од

Нисам имао/ла подршку


Предности и потешкоће за наставнике

Предности:
- уштеде у времену;
- мањи трошкови него код традиционалне наставе.
Недостаци:
- недостатак опреме;
- лоше интернет везе могу бити фрустрирајуће;
- за изграђивање рутине потребан је период навикавања.


Предности и потешкоће за ученике

Предности:
- ученици бирају материјале који задовољавају њихов ниво знања и интересовања
- учење у било којем тренутку и на било којем месту
- учење сопственим темпом, без временског ограничења
- могућност дискусије са осталим ученицима и наставницима
- могућност самопровере
- јачање самопоуздања
Недостаци:
- немотивисани ученици и ученици са лоше изграђеним радним навикама могу заостајати у савладавању градива
- недостатак социјалне интеракције
- потребан је период навикавања
- опрема.